לאחר בדיקה שערכנו לפני כחודשיים, פרסמנו כאן את מפת הקלפיות בירושלים, שהתבססה על קובץ הקלפיות שפירסם משרד הפנים. בשכונות הערביות של מזרח ירושלים, המאכלסות כ-38% מאוכלוסיית העיר, מוקמו 6 נקודות הצבעה בלבד (באחת מהן מוקמו 75 קלפיות), לעומת יותר מ-180 נקודות בשכונות היהודיות. מתוך 6 הנקודות, מוקמו 3 בשכונת בית צפאפה, ושלוש נוספות שנועדו לשרת את כל יתר השכונות הערביות.
 
תוצאות הבדיקה התפרסמו בתקשורת, בעיתונים הארץ ו-ישראל היום, ובעקבות פנייה של רמדאן דבש לבית המשפט לעניינים מינהליים, תיקן משרד הפנים את הפרישה. מספר נקודות ההצבעה בשכונות הערביות עלה ל-21, והפרישה שלהן מכסה את רוב השכונות.
לפניכם מפת הקלפיות לפני ואחרי התיקון. מיקומי הקלפיות הינם מקורבים.