בחודשים האחרונים מסתמנת האטה בשוק הנדל"ן בכלל הערים בישראל ומגמה זו אינה פוסחת גם על השוק המקומי. במהלך הרבעון הרביעי של שנת 2022 בוצעו בירושלים 795 עסקאות קנייה של דירות, כלומר ירידה משמעותית, הן בהשוואה לרבעון שקדם לו (1,323 עסקאות) והן בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד (1,751 עסקאות), כך מראים נתוני הלמ"ס (מתוך נתוני עסקאות ממס-שבח).

מצב זה, כאמור, אינו ייחודי לירושלים. בחינה של כלל עסקאות הקנייה במדינה ברבעון האחרון (13,733) ניכרת ירידה חדה בהיקף לעומת הרבעון הקודם (19,969) ולעומת הרבעון הרביעי של שנת 2021 (30,039).

מניתוח הנתונים על פי מספר החדרים מצביע על כך שלגבי דירות בנות 3.5-4 חדרים (בינוניות בגודלן) בירושלים, עולה הרבעון האחרון של שנת 2021 היווה שיא במספר העסקאות (565) ומשם ניכרת ירידה חדה, שהגיעה ברבעון הרביעי של 2022 ל-293 עסקאות. מבחינת המחיר, ברבעון השני של שנת 2022 נרשמו מחירי עסקאות גבוהים במיוחד (המחיר הממוצע היה 2.92 מיליון שקלים לדירה בגודל זה בירושלים), ולא ברור אם שני הרבעונים שאחריו, המראים נתונים נמוכים יותר (2.78 ו-2.87 מיליוני שקלים בהתאמה) מצביעים על התייצבות, או על המשך המגמה של עלייה מתונה, כאשר הרבעון השני של 2022 היה חריג.

במבט כללי, בכל הערים הגדולות בישראל ניכרת מגמה של ירידה חדה במספר העסקאות ברבעון האחרון. כך למשל בתל אביב נמכרו 280 דירות (בכל הגדלים) לעומת 617 ברבעון השלישי של 2022, ובחיפה 629 לעומת 1,154. מבחינת המחירים, ניכרת בדירות בינוניות בתל אביב מגמה דומה לזו שבירושלים (עלייה רצופה עם מגמה לא ברורה בשלושת הרבעונים האחרונים), בעוד שבחיפה ניכרת דווקא עלייה תלולה במחיר ברבעון האחרון.

חשוב להדגיש כי הירידה החדה במספר העסקאות מרמזת על כך שייתכן שהעלייה במחיר נובעת מירידה במספר העסקאות בפלח של דירות זולות (המעלה את המחיר הממוצע) ולאו דווקא מדירות זהות הנמכרות במחיר יקר יותר מבעבר.

לנתונים המלאים