הפגיעה הכלכלית הרחבה בתקופת הקורונה העלתה חשש לקיומם של חוזים בתחומים שונים. בעקבות כך משרד המשפטים הקים צוות בין-משרדי לבחינת ההשפעה, ואחד מסוגי החוזים שנבחנו היה חוזי שכירות לדירות מגורים. לצורך בדיקת המצב בשטח, הסתייע הצוות, בין היתר, בסקר בקרב שוכרי דירות, שנערך באוגוסט. כשוכר וכמשכיר, מצאתי בתוצאות הסקר עניין רב.

שליש מהמשיבים לסקר (33%) פנו לבעל הדירה בבקשה להפחית את דמי השכירות או לפרוש את התשלומים. בקרב מי שהכנסתו (הכנסת משק הבית) נפגעה בקורונה, האחוז גבוה יותר, ומגיע ל-43%. האם בעלי הדירות נענו לבקשה? מקרב בעלי הבתים שהתבקשו להפחית את דמי השכירות רק 22% נענו בחיוב, ללא קשר לפגיעה או חוסר פגיעה בהכנסת השוכרים במשבר. ניתן להניח שגם בעלי הדירות נפגעו כלכלית במשבר, ולא יכולים להרשות לעצמם ירידה נוספת בהכנסה. בקרב השוכרים בעלי ההכנסה הנמוכה, היו יותר שביקשו להפחית או לפרוש את שכר הדירה (38%), ובקרב בעלי ההכנסות הנמוכות שגם נפגעו כלכלית במשבר, 47% ביקשו הפחתה או פרישת תשלומים. פלח אוכלוסייה מעניין הוא סטודנטים שנפגעו כלכלית, אשר 51% מהם ביקשו הפחתה בדמי השכירות או פרישת תשלומים.

גודל המדגם אינו מאפשר להפיק מהסקר נתונים לכל אזור בארץ, אך דווקא בירושלים והסביבה ישנו מדגם גדול יחסית, וניתן לומר ש-26% מהמשיבים תושבי האזור ביקשו הפחתה בדמי השכירות (לעומת 33% בישראל כולה).

מבין השוכרים שביקשו הפחתה בדמי השכירות, נענו, כאמור, רק 22% בחיוב, ו-78% בשלילה. חלק גדול מהשוכרים שבעל הדירה שלהם לא נענה לבקשתם להפחית את שכר הדירה, הצליחו להסתדר. אחרים פנו למגוון פתרונות – שהעיקרי ביניהם היה היעזרות בבני משפחה, ואחרים היו לקיחת הלוואות, מעבר לדירה זולה יותר, או חזרה לבית ההורים. בקרב הסטודנטים, שבנוסף למכה הכלכלית גם עברו ללימודים מרחוק, 30% ממי שקיבלו תשובה שלילית לגבי הפחתת דמי השכירות, ביקשו לקצר את תקופת השכירות.

התפלאתי למצוא בסקר גם פנייה לנשאלים בבקשה להציע פתרונות או דרכי התמודדות עם הבעיות בשוק השכירות בתקופה זו. רוב הפתרונות המוצעים (כ-80%) כללו רעיונות לרגולציה כגון הגבלת שכר הדירה או הגבלת ההעלאה שלו, ומנגד כ-20% היו פתרונות הקוראים לדה-רגולציה ולצמצום ההתערבות בשוק השכירות.

האם מחירי השכירות ירדו בתקופה זו בעקבות הירידה בביקוש? לפי מדד הנדל"ן של יד2, המתבסס על מודעות ההשכרה המתפרסמות באתר, מחירי השכירות של דירות דווקא נותרו יציבים ברוב האזורים בארץ במחצית הראשונה של שנת 2020.