ירושלים היא עיר גדולה, הגדולה בישראל מבחינת אוכלוסייה, והיא מרכזו של אזור מטרופוליני המורכב מישובים המקבלים מירושלים שירותים. בהקשר המטרופוליני בדרך כלל בודקים את נושא התעסוקה, אבל שירות חשוב אחר הוא השכלה גבוהה. בירושלים קיימים מוסדות השכלה גבוהה רבים, ומנתונים שפורסמו לאחרונה על ידי הלמ"ס עולה כי בשנת הלימודים תשע"ט (2018/19) למדו במוסדות בעיר 27,800 סטודנטים לתואר ראשון, לעומת 24,800 במוסדות בתל-אביב-יפו, ו-21,900 במוסדות בחיפה (שלוש הערים הגדולות היו היחידות שבמוסדות הממוקמים בהן למדו יותר מ-20,000 סטודנטים). בירושלים למדו רוב הסטודנטים לתואר ראשון במכללות אקדמיות (47%) ובמכללות אקדמיות לחינוך (36%), ורק מיעוטם באוניברסיטה העברית (36%), בעוד שבתל-אביב-יפו ובחיפה המצב הפוך.

נתונים אלו מתייחסים למיקום המוסדות, ולא למגורי הסטודנטים. בנוסף, בתואר ראשון קשה לבחון את המגורים (מפני שחלק גדול מהסטודנטים אינם מעבירים את הכתובת הרשמית לעיר בה הם לומדים), ובתקופות של לימודים רגילים, ניתן בכל מקרה להניח כי רובם הגדול של הסטודנטים עובר להתגורר בעיר בה הוא לומד. בתארים מתקדמים, לעומת זאת המצב שונה.

בתואר שני ובמיוחד בלימודים לדוקטורט, הנוכחות של הסטודנט באוניברסיטה היא פחות אינטנסיבית, ומנגד ישנם שיקולים נוספים שלא תמיד קיימים בתואר ראשון, כמו מקום עבודה או לימודים של בן או בת הזוג, או גנים ובתי ספר של הילדים. לכן מעניין לראות האם יש אלמנט אזורי, מטרופוליני, בבחירת מקום הלימודים לתואר מתקדם (אנחנו בדקנו תלמידי דוקטורט), או שמכל היישובים מתפזרים התלמידים באופן מקרי בין האוניברסיטאות (לימודי דוקטורט אינם מתרחשים במכללות). האם קיים "מטרופולין אקדמי"?

מקרב תלמידי הדוקטורט המתגוררים בירושלים (1,170), לומדים 70% באוניברסיטה העברית. אחוז דומה מקרב הדוקטורנטים המתגוררים בצור הדסה לומד בעברית. היישובים האחרים אשר בהם עיקר תלמידי הדוקטורט בוחרים בירושלים הם מעלה אדומים (61%); מבשרת ציון (52%); אפרת (46%); ומודיעין (30%). קל לראות שהאלמנט המרחבי קיים, אך לא ברור האם תלמידים אלו בחרו לעבור לישובים בסביבת ירושלים בעקבות הלימודים בירושלים, או שלהפך, בחרו ללמוד בירושלים לאחר שהיו כבר תושבי המטרופולין. למרבה הצער תשובה לשאלה זו לא קיימת בנתונים הללו, אבל היא קיימת בנתונים אחרים שהגיעו לידינו בימים האחרונים, ועם הזמן ננתח גם אותם.

גם בבחירה באוניברסיטת תל אביב ניכר המימד המרחבי, כאשר הישובים בהם תל אביב היא הבחירה העיקרית, למעט העיר תל-אביב-יפו בעצמה, הם בת ים; חולון; רמת השרון; הרצליה; הוד השרון. מגמה דומה ראינו גם בבחירה באוניברסיטאות האחרות.

במפה מופיע כל יישוב לפי האוניברסיטה בה לומד המספר הגדול ביותר מבין תלמידי הדוקטורט המתגוררים ביישוב, כאשר בלחיצה על יישוב יופיעו האחוזים לכל האוניברסיטאות. בשימוש בטלפון נייד, השתמשו בשתי אצבעות גם להזזה וגם להגדלה והקטנה של המפה.