בחודש מרס הזה (2022) יצאו 498,600 ישראלים לחו"ל (גם אני זכיתי להיות ביניהם). מספר היוצאים היה גבוה פי כמה מהמספר בחודשי מרס 2020 (אז יצאו 100,600) ו-2021 (66,500). ונמוך במעט מהמספר בחודש מרס 2019, שעמד על 551,600. הנתונים, שפורסמו על-ידי הלמ"ס בתחילת אפריל, כוללים גם חלוקה לקבוצות גיל, ומעניין לבחון אילו קבוצות חזרו לטוס ואילו פחות.

השוואה של כל חודש בשנים 2020-2022 לחודש המקביל בשנת 2019, מראה בבירור את מגמת החזרה לחו"ל, בכל קבוצות הגיל, כאשר במרס זה היו כל קבוצות הגיל ברמה הגבוהה ביותר ביחס לחודש המקביל ב-2019, מאז תחילת המשבר.

לאורך משבר הקורונה, ניכר שבני 20-24 חוזרים לחו"ל מהר יותר מקבוצות הגיל האחרות, כאשר ההבדל החד ביותר בינם לבין יתר הקבוצות היה בחודשים מאי-אוגוסט 2021. לדוגמה בחודש יולי היה מספר היציאות לחו"ל של קבוצה זו נמוך (רק) ב-33% מיולי 2019, לעומת יתר קבוצות הגיל, שבהן היה המספר נמוך ביותר מ-54%. במרס זה עמד מספר היציאות לחו"ל של בני 20-24 על 6% פחות מהחודש המקביל ב-2019.

המבוגרים בני 60 ומעלה, שהיוו קבוצת סיכון לקורונה, יוצאים לחו"ל בשיעור נמוך ביחס ליתר קבוצות הגיל לאורך המשבר, ובמיוחד בתחילתו בשנת 2020. במרס זה היה מספר היציאות שלהם לחו"ל נמוך ב-17% ממרס 2019.

בני 0-19 הם הקבוצה היחידה שהגיעה במרס 2022 לרמת מרס 2019. היקף היוצאים לחו"ל בגילאים אלו היה אפילו גבוה ב-9% מההיקף במרס 2019. לאורך המשבר היתה קבוצה זו במגמה מעורבת – בחלק מהחודשים הם נפגעו פחות מקבוצות גיל אחרות, ובחלק יותר.

חג שמח ונסיעה טובה ובטוחה!