ירושלים היא הגדולה בערי ישראל, בפער משמעותי. בתחילת יוני 2022 מנתה אוכלוסיית העיר, לפי נתוני הלמ"ס, 972,000 תושבים, יותר מאשר שלוש הערים המטרופוליניות – תל אביב-יפו (471,000 תושבים), חיפה (285,000), ובאר שבע (212,000) – גם יחד. ירושלים היא הגדולה בערי ישראל מאז אמצע שנות ה-1970, אלא שהשנה, לראשונה, ירושלים עקפה גם את סכום האוכלוסייה בשלוש הערים המטרופוליניות.

בשנת 2021 גדלה העיר בשיעור של 1.5%. בין הערים שאוכלוסייתן מעל 100,000 תושבים, שיעור זה גבוה, אך לא חריג. מבין 17 הערים הללו (לא כולל ירושלים), בחמש מהן נרשם בשנת 2021 שיעור גידול גבוה יותר, כאשר השיעורים הגבוהים ביותר נרשמו בבית שמש (7.1%) ובהרצליה (4.2%). בחמש ערים נרשם קיטון בהיקף האוכלוסייה, כאשר הבולטת מביניהן היא בת ים.

אז למה ירושלים כל כך גדולה? יש לכך מגוון סיבות, ואחת העיקריות היא העובדה שבשנת 1967, כאשר נקבע גבול העיר במזרח, בצפון ובדרום, נכללו בה אזורים גדולים, בהם נבנו שכונות ענק, אשר במקומות אחרים בארץ היו מתפתחות אולי כערים בפני עצמן. כך רמות אלון, השכונה הגדולה בירושלים, שדומה בהיקף האוכלוסייה המתגוררת בה (50,400 בסוף שנת 2020), לעיר נס ציונה (50,700) או שכונת פסגת זאב (43,800) הגדולה ממעלה אדומים הסמוכה (37,800).

 

מקור הנתונים: עיבוד מכון ירושלים לנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה