ברשימת היישובים (מעל 10,000 תושבים) לפי שיעור הפריון הכולל, נמצאת ירושלים במקום ה-20 מתוך 136 יישובים, והשיעור בה עומד על 3.79 ילדים לאישה. את הרשימה מובילות מודיעין עילית, בה נולדים לכל אישה בממוצע 7.2 ילדים לאורך חייה, וביתר עילית, בה עומד הנתון על 6.8. בהמשך המקומות הגבוהים ברשימה מופיעים בעיקר יישובים חרדיים ובדויים. הרשימה נסגרת ביישובים מג'דל שמס (1.7) וכאבול (1.6) בצפון הארץ, אשר בשניהם (ובעוד כ-30 מהישובים בגודל זה בישראל, לפי הרשימה המפורסמת על-ידי הלמ"ס) שיעור הפריון הכולל נמצא מתחת לרמת התחלופה – שיעור הפריון בו, בטווח הארוך, האוכלוסייה לא גדלה ולא קטנה (2.1).

בירושלים שיעור הפריון הכולל מורכב משיעור שונה מאוד בקרב האוכלוסייה הערבית (3.0) והיהודית (4.3). מספר הילדים בחברה הערבית בירושלים, כמו-גם בישראל (שם הוא עומד על 2.8), נמצא בירידה, ובירושלים הוא נמוך מזה של היהודים זה כעשור. בקרב האוכלוסייה היהודית השיעור גבוה משמעותית מהשיעור בקרב היהודים בישראל כולה (2.9), והדבר נובע בעיקר מהרכב האוכלוסייה היהודית בעיר הכולל שיעור גבוה של אוכלוסייה חרדית ודתית. שיעור הפריון של האוכלוסייה החרדית (בישראל) עומד על ב-6.6, והוא יציב זה כעשור. שיעור הפריון של האוכלוסייה הדתית בישראל עומד על כ-3.9, ונמצא בירידה, והשיעור בקרב האוכלוסייה החילונית בישראל עומד על 2.0 ילדים לאישה, ונמצא בירידה זה כחמש שנים.