לאחרונה פרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה את הסקר החברתי לשנת 2019. הסקר כלל כ-7,600 מרואיינים בני 20 ומעלה בכל הארץ, ובין הנושאים המיוחדים שנכללו בו השנה היה נושא המשפחתיות. חלק מהשאלות נגעו למספר הילדים במשפחה.

לשאלה מהו מספר הילדים הרצוי במשפחה, התשובה השכיחה ביותר (42% מהמשיבים) הייתה שלושה ילדים, ואחריה (26%) ארבעה ילדים. בבדיקת קבוצות האוכלוסייה השונות, נראה שישנה שונות גדולה בין קבוצות, לפי אופי הזהות הדתית, ובין יהודים לבין ערבים.

בקרב האוכלוסייה היהודית בישראל, ככל שהקבוצה יותר דתית, ניכר ששההעדפה היא למספר גדול יותר של ילדים, אך גם שקיימת שונות (מגוון) גדולה יותר בתוך הקבוצה, לגבי מספר הילדים הרצוי. כך, בקרב חילונים מספר הילדים הרצוי השכיח הוא שלושה, ו-56% מהם חשבו שמספר זה הוא הרצוי למשפחה. גם בקרב מסורתיים התשובה השכיחה הייתה שלושה, אך אחוז המשיבים תשובה זו היה נמוך יותר (43%), כלומר שהיה פיזור רב יותר של התשובות. ברוח הימים הללו ניתן לומר כי עקומת הפיזור בציבור זה, שטוחה יותר. בקרב דתיים (לא חרדים) השכיח היה ארבעה ילדים, ורק 34% טענו שזהו המספר הרצוי. בקרב חרדים, השכיח היה 10-12 ילדים, ולמרות שזוהי בחירה בטווח (ולא במספר יחיד), רק 29% מהמשיבים בחרו כך. למרות שהמגמה נראית ברורה, חשוב לציין כי ככל שהמספר גדול יותר, ישנו גם סיכוי סטטיסטי רב יותר לפיזור.

בקרב האוכלוסייה הערבית, ניכרה מגמה זהה כמעט לאוכלוסייה היהודית המסורתית. השכיח היה שלושה ילדים, ואחוז המשיבים תשובה זו עמד על 43%.

למרבה הצער, המדגם בירושלים לא היה גדול מספיק כדי לבחון את האוכלוסיות השונות בעיר. עם זאת, מעניין לראות כי השכיח בקרב כלל תושבי העיר היה שלושה ילדים, ו-31% מהמשיבים ענו כך.