סגור

תאריך פרסום: 24 ביוני 2024
מחברים: ד"ר אמנון רמון

רקע

בהמשך למפגשי החשיבה הקודמים שערך המכון מאז ראשית המלחמה, נערך ב- 17 באפריל 2024, בסיוע קרן פרידריך נאומן לקיום החירויות, מפגש מקוון נוסף בו נכחו כ-75 משתתפים.המפגש הפעם עסק באחד התהליכים החשובים שהתרחשו בשנים האחרונות במזרח העיר: פנייתם של צעירים מזרח ירושלמים רבים ללימודים גבוהים במוסדות להשכלה גבוהה ישראליים בירושלים והמשך לימודיהם גם בימים מתוחים אלה – בסמסטר הראשון, שהתקיים בצל המלחמה ברצועת עזה.

במפגש הוצג מחקרה של חוקרת המכון, דגנית לוי: דור ראשון להשכלה גבוהה בישראל: תהליכי השילוב של צעירים מזרח ירושלמים באקדמיה הישראלית.

בחלק השני התמקד הדיון בשאלת ההתמודדות של המוסדות להשכלה גבוהה בירושלים עם השפעת המלחמה על הלימודים בסמסטר הראשון: החששות, ההכנות וניהול הסמסטר בצל המתחים, האירועים הקשים ואי הוודאות.

בין הדוברים במפגש:

  • ד"ר אמנון רמון, מרכז הצוות במכון ירושלים
  • דגנית לוי, חוקרת המכון בתחום ההשכלה הגבוהה והחינוך
  • משה קפטובסקי, מנהל מינהלת מזרח ירושלים בחברה לפיתוח מזרח ירושלים – פמ"י
  • אחמד אסמר, המועצה להשכלה גבוהה
  • פרופ' מונא חורי, שרון בן-אריה ומוראד נתשה, מהאוניברסיטה העברית
  • ד"ר מחמוד ספדי, סאוסן אבו טועמה, ממכללת עזריאלי להנדסה
  • ד"ר אפנאן מסארוה- סרור, מהמכללה האקדמית דוד ילין
  • עפרה רותם, מהמכללה האקדמית הדסה

למסמך המלא

לאירועים קודמים בסדרה

תמונה: יוסי זמיר, שתיל סטוק