סגור

חיפוש מתקדם

חיפוש לפי נושאים

טווח שנים

-
 • אירועים קרובים
 • אירועים בעבר
18 ספטמבר

כ״ב באלול, תשפ״ב | 2022 | 14:00

כנס רב תחומי בנושא החינוך הממלכתי-חרדי - בצומת החלטות

 • למוזמנים בלבד
 • מכון ירושלים למחקרי מדיניות, רד"ק 20, ירושלים
כנס רב-תחומי ראשון מסוגו התקיים מכון ירושלים למחקרי מדיניות. הכנס עסק בנושא החינוך הממלכתי-חרדי והשתתפו בו חוקרים מרכזיים בתחום לצד אנשי מעשה. זרם החינוך הממלכתי-חרדי (ממ"ח) הוקם בשנת הלימודים תשע"ד (2013/14) על בסיס הרצון לחזק את לימודי היסוד ומערכת החינוך הרשמית-ממלכתית, והוא בעל חשיבות ישראלית ופנים-חרדית מרובה: הוא מציג אלטרנטיבה מתפתחת, ומנכי...
12 ספטמבר

2021 | 09:00

אתגרים בהשתלבות מוצלחת באקדמיה – מפגש למידה

 • למוזמנים בלבד
 • מכון ירושלים למחקרי מדיניות, רד"ק 20
מפגש הלמידה עסק בנושא אתגרים בהשתלבות מוצלחת באקדמיה, בהמשך למחקר בנוגע להשתלבות חרדים באקדמיה. השתתפו בעלי תפקידים מהאוניברסיטה העברית, המועצה להשכלה גבוהה, תקווה ישראלית באקדמיה, תוכנית רואד, חוקרים ממכון ירושלים למחקרי מדיניות ועוד. המפגש כלל שתי הרצאות: אתגרים בשילוב חרדים בהשכלה גבוהה / דגנית לוי, מ...
06 אפריל

2021 | 14:00

שילוב חרדים בהשכלה גבוהה

 • למוזמנים בלבד
 • דיגיטלי
שילוב חרדים בהשכלה גבוהה בתאריך ה-6.4.2021 התקיים שולחן עגול עם בעלי תפקידים במוסדות להשכלה גבוהה האחראים על סטודנטים חרדים, לכבוד סיום מחקר בנושא שילוב סטודנטים חרדים באקדמיה – בחינת אופן השילוב והדרכים לשפר את שילובם בעתיד. המחקר הוזמן על ידי משרד ירושלים ומורשת, כחלק ממחקרי תוכנית היובל. בשולחן העגול השת...
28 דצמבר

2020 | 18:00

מרחבים משותפים בשכונות ירושלים - האתגר והתקווה

 • ללא תשלום
 • מתקיים בעברית
 • פתוח לקהל
 • דיגיטלי
באיזה אופן המגורים בשכונות מעורבות משפיעים על האחווה בין המגזרים? מהם הצמתים המרכזיים שבהם נפגשים אנשים מסוגים שונים? כיצד ניתן לתרום לאופי מפגש חיובי בתוך השכונות? ומהו מקומן של השכונות ההומוגניות במארג הירושלמי? בכל הסוגיות האלו ובאחרות נוגע המחקר "מרחבים משותפים בשכונות ירושלים- האתגר והתקווה". מחקר זה ה...
06 ספטמבר

2020 | 10:00

צוערים לשירות המדינה - מחזור ח' - ממידע למדיניות

 • למוזמנים בלבד
 • מכון ירושלים למחקרי מדיניות, רד"ק 20
ליאור שילת, מנכ"ל מכון ירושלים נפגש עם צוערי מחזור ח' של קורס צוערים לשירות המדינה להרצאה בנושא "ממידע למדיניות". "צוערים לשירות המדינה" היא תכנית מצוינות שתכליתה להכשיר ולקדם עתודה ניהולית נושאת שינוי בשירות המדינה. התכנית פועלת בשמונה השנים האחרונות ובוגריה השתלבו בזירות ציבוריות משפיעות. שילת הציג בפני...