הישארו מעודכנים
סגור
02 אפריל

| 2020 | 17:00

צוות החשיבה מזרח ירושלים: המודל השכונתי לחינוך

  • ללא תשלום
  • למוזמנים בלבד
  • מתקיים בעברית
  • מכון ירושלים למחקרי מדיניות, רד"ק 20
  • ללא תשלום
  • למוזמנים בלבד
  • מתקיים בעברית
  • מכון ירושלים למחקרי מדיניות, רד"ק 20
צוות החשיבה מזרח ירושלים: המודל השכונתי לחינוך
ד"ר דוד קורן, מנהל תכנית החומש בתחום החינוך במזרח ירושלים מטעם משרד החינוך יציג את עקרונות העבודה עם בתי הספר במזרח ירושלים על פי המודל השכונתי – התייחסות נפרדת לכל שכונה ובניית תכנית התערבות לכל שכונה בהתאם לאופיה המיוחד. כל זאת על בסיס התפיסה שמזרח ירושלים איננה מקשה אחת ויש לנתח את התנאים בכל שכונה בנפרד בהמשך למחקר מיפוי שכונות במזרח ירושלים שנעשה במכון.