הישארו מעודכנים

  סגור
  23 מרץ

  | 2014 | 17:00

  צוות החשיבה למזרח ירושלים – מפגשי שנת 2014

  • ללא תשלום
  • למוזמנים בלבד
  • מכון ירושלים למחקרי מדיניות, רד"ק 20
  • ללא תשלום
  • למוזמנים בלבד
  • מכון ירושלים למחקרי מדיניות, רד"ק 20
  צוות החשיבה למזרח ירושלים – מפגשי שנת 2014

  להלן סיכום כל מפגשי צוות החשיבה לשנת 2014:

   

  23.3.2014 – פגישת צוות החשיבה עם נציגת שירותי הרווחה במזרח ירושלים בעיריית ירושלים

  במפגש השתתפה ראניה הריש מסאלחה האחראית על שירותי הרווחה במזרח ירושלים בעיריית ירושלים והדיון עסק במצב הכלכלי-חברתי ושירותי הרווחה הניתנים במזרח העיר. הריש מסאלחה הציגה בדבריה סקירה על המצב החברתי במזרח ירושלים, על מאפיינים ומגמות חברתיות ועל הקשיים בפניהם עומדים שירותי הרווחה. כיום קיימות במזרח ירושלים שלוש לשכות רווחה שכונתיות בלבד המטפלות ב-300 אלף תושבים ערבים וזאת לעומת 18 לשכות רווחה במערב העיר. בשנים האחרונות נוספו תקנים רבים אך העומס על שירותי הרווחה הוא כבד מאוד. הריש מסאלחה התייחסה בדבריה לבעיות חברתיות שונות בהן הם נתקלים וביניהם נישואים מוקדמים ופער תרבותי וחברתי בין דור ההורים לדור הילדים, והדגישה כי הם מזהים תהליך הידרדרות מסוכן והחמרה בתחומים חברתיים שונים וכי תמונת המצב החברתית במזרח ירושלים מדאיגה מאוד ומצריכה מחקר מעמיק והתמודדות אמיתית.

  25.2.2014 – פגישת צוות החשיבה עם נציגי תוכנית אב לתחבורה בנושא התחבורה במזרח ירושלים 

  במפגש השתתף נתן גוטמן, איש צוות תכנית אב לתחבורה והדיון עסק במצב התחבורה במזרח ירושלים. גוטמן תיאר את התהליך שהתבצע לארגון מחדש של מערך התחבורה הציבורית בשכונות הערביות במזרח ירושלים החל משנת 2000. התהליך נועד ליצור מערכת תחבורה מוסדרת עם פיקוח ותיאום וכיום פועלים במזרח ירושלים 12 חברות ברישיון שמפעילות 32 קווים עם כ-94,000 נוסעים מדי יום. גוטמן התייחס לאתגרים הקיימים ולתוכניות עתידיות ובהקשר זה דיבר על תשתיות התחבורה הלקויות במזרח ירושלים, היעדר פיקוח ואכיפה מספקים על הקווים והשאיפה לאחד את חברות התחבורה ולשלב את הקווים בשכונות הערביות עם מערך הכרטיס "רב קו" בירושלים. במפגש נידונו גם הבעיות הנוגעות למעבר תחבורה ציבורית במחסום קלנדיה. 

   

  8.1.2014 – פגישת צוות החשיבה עם נציגי חברת הגיחון בנושא אספקת המים במזרח ירושלים 

  במפגש השתתפו אלי כהן, סמנכ"ל חברת הגיחון, ושמשון ישעיהו, אחראי קשרי לקוחות בגיחון, והדיון עסק בבעיות המרכזיות הנוגעות לאספקת המים במזרח ירושלים. כהן התייחס לצורך של הגיחון להתמודד עם הבעיה של אספקת מים למבנים שנבנו שלא כחוק במזרח ירושלים ולפתרון של "מדי בקרה" שהם יזמו וטען שהגיחון מפסידים כ-20-25 מיליון ₪ על מים שהם מספקים בלי לקבל עליהם תשלום ואין מי שמפצה אותם על כך. בדיון עלתה הבעיה של אספקת המים לאזורים בירושלים שנמצאים מעבר לגדר וכהן הזהיר כי אין שליטה ואכיפה באזורים אלו ואין תוכנית להתמודדות עם הסוגיה והזהיר שהנושא צפוי להתפוצץ. כמו כן עסק הדיון בהיעדר תשתיות הביוב במזרח ירושלים ובכך שתושבים רבים בשכונות הערביות לא מחוברים לתשתית הביוב.