הישארו מעודכנים

  סגור
  16 אפריל

  | 2019 | 17:00

  פגישת צוות החשיבה מזרח ירושלים – המדיה החברתית במזרח ירושלים

  • ללא תשלום
  • למוזמנים בלבד
  • מתקיים בעברית
  • מכון ירושלים למחקרי מדיניות, רד"ק 20
  • ללא תשלום
  • למוזמנים בלבד
  • מתקיים בעברית
  • מכון ירושלים למחקרי מדיניות, רד"ק 20
  פגישת צוות החשיבה מזרח ירושלים – המדיה החברתית במזרח ירושלים

  ד"ר מאיה דה-פריס וד"ר נטע קליגלר-וילנצ'יק: המחלקה לתקשורת, האוניברסיטה העברית

   

  השיח ברשתות חברתיות במזרח ירושלים: השתתפות נמנעת

  במוקד ההרצאה עמד נושא השימוש ברשתות חברתיות (בעיקר פייסבוק וטוויטר) במזרח ירושלים משנת 2014 ועד היום. ד"ר מאיה דה-פריס ניתחה את השיח המתקיים ברשת, אופני ההשתתפות ואי-השתתפות. המחקר ביצע ניתוח איכותני-תמטי של פוסטים ותגובות בעמודי פייסבוק מרכזיים, אשר פעלו בירושלים המזרחית החל מקיץ 2014 עם פרוץ גל המחאה והאלימות הראשון במזרח ירושלים. זאת לצד ראיונות עומק עם תושבים פלסטינים המשתמשים בפייסבוק. באמצעות אלה ניסה המחקר לענות על שתי שאלות מרכזיות:
  1. באיזה אופן אתרי המדיה החברתית בירושלים המזרחית מהווים מרחב מקוון לביטוי ומוביליזציה של נרטיבים, אמונות חברתיות, אתוס והזדהות לאומית וקהילתית בהקשר של הסכסוך הישראלי-פלסטיני?
  2. באיזה אופן המרחב הדיגיטלי ובפרט אתרי רשתות חברתיות בירושלים המזרחית מהווים זירה לתהליכי דמוקרטיזציה והשתתפות פוליטית, מקומית וגלובלית של התושבים המשתמשים באתרים אלו?
  המסקנה המרכזית ביחס לשתי השאלות היתה שמאז 2014 אנו עדים לירידה במעמדם של דפי הפייסבוק המרכזיים שפעלו במזרח ירושלים כמו "שער שכם עכשיו" עקב ניטור של זרועות הביטחון של המדינה, ניטור משפחתי ואישי (שמוביל לצנזורה אישית) ומעבר לפלטפורמות אחרות כמו קבוצות ווטסאפ שלא חשופות לקוראים מחוץ לקבוצה. ממצאים אלה קיבלו חיזוק נוסף בראיונות עומק עם פלסטיניות ופלסטינים תושבי ירושלים. המחקר מבקש להמשיג את אופן ההשתתפות הדיגיטילית (וגם זו הלא דיגיטילית) של המרואיינים על ידי שימוש במונח 'השתתפות נמנעת' – 'Participation Avoidance'.

   

  שימוש בטוויטר בתקופת מערכות בחירות עירוניות: השוואה בין ירושלים לברלין

  ד"ר נטע קליגלר-וילנצ'יק וצוות חוקרים מה- Freie Universität בברלין ומאוניברסיטת מינסטר בגרמניה, עוסקים בשימושים מקומיים ברשת החברתית טוויטר בהשוואה בין ברלין וירושלים. המחקר אוסף ומנתח את הנתונים מירושלים מתקופת הבחירות העירוניות (שנערכו ב-2018), מנתח את השחקנים הבולטים בטוויטר במרחב הירושלמי (בשפות עברית, אנגלית וערבית) והשיח אשר הם יוצרים בירושלים בהקשר של השתתפות ואי השתתפות פוליטית.

  למצגת ממפגש הצוות