הישארו מעודכנים
סגור
03 יוני

| 2020 | 16:00

התשתיות הפיזיות במזרח העיר – צוות החשיבה מזרח ירושלים : מפגש דיגיטלי

  • ללא תשלום
  • מתקיים בעברית
  • פתוח לקהל
  • שידור חי
  • מפגש דיגיטלי
  • ללא תשלום
  • מתקיים בעברית
  • פתוח לקהל
  • שידור חי
  • מפגש דיגיטלי
התשתיות הפיזיות במזרח העיר – צוות החשיבה מזרח ירושלים : מפגש דיגיטלי

מכון ירושלים למחקרי מדיניות וקרן פרידריך נאומן לקידום החירויות מקיימים מפגש (וירטואלי) מיוחד:

התשתיות הפיזיות במזרח העיר

מפגש צוות החשיבה הקרוב יעסוק בנושא התשתיות הפיזיות במזרח העיר והעבודות שנעשות לשיפורן – בין השאר בהמשך להחלטת הממשלה 3790 ותכנית החומש הממשלתית. 
 
במפגש יציג רן עציון, מנהל אגף מזרח העיר, בחטיבת התשתיות של חברת מוריה, החברה העירונית שעוסקת בעבודות תשתית בירושלים. חברת מוריה מבצעת חלק גדול מעבודות התשתית  התחבורתית של תכנית החומש למזרח ירושלים (בהמשך להחלטה 3790 של הממשלה) שהן מרכיב מרכזי וחשוב בתכנית. נשמע את סקירתו של עציון ותגובות מפי עופר גריידינגר, מנהל האגף לתכנון עיר בעיריית ירושלים, ומפי איזי מגרה מתכנית אב לתחבורה. 
 
האירוע מנוהל על ידי ד"ר אמנון רמון. החל משנת 1993 עוסק צוות חוקרים במכון ירושלים בחשיבה על מזרח ירושלים. הצוות נפגש במכון אחת לחודש ומטרותיו הן להביא בפני קובעי מדיניות מידע אמין ועכשווי על המגמות הדמוגרפיות, החברתיות, הכלכליות והפוליטיות במזרח ירושלים.