מדיניות מחקר ופיתוח ממוקדת — פרויקט של האיחוד האירופי (TARGET)

2011 | מחברים: ד"ר דן קאופמן, עוז גורה...

מדינות רבות משקיעות משאבים אדירים במחקר ופיתוח. מדינת ישראל נמצאת במקום הראשון בשיעור ההשקעה במו"פ ביחס לתל"ג, אך הניסיון המצטבר בעולם מראה כי השקעות אלה אינן תמיד תוצר של הליך מוש...