גישה סביבתית תחבורתית לסיווג פעילות עירונית

פרסום מס' 14 - המרכז למדיניות סביבתית

2005 | מחברים: ערן פייטלסון, אסנת ארנון, יהושע כהן, ישראל (לוליק) קמחי

יישום אפקטיבי של מדיניות סביבתית - עידוד הציות וייעול האכיפה

פרסום מס' 32 - המרכז למדיניות סביבתית

2009 | מחברים: אור קרסין

איכות הסביבה במסורת היהודית-עולם בר קיימא

פרסום מס' 4 - המרכז למדיניות סביבתית

2002 | מחברים: מנפרד גרסטנפלד