אינדיקטורים לפיתוח בר קיימא בישראל- דו"ח מסכם שלב א'

פרסום מס' 9 - המרכז למדיניות סביבתית

2004

מהו אורח חיים מעודד קיימות?

פרויקט קיימות עירונית- סיכום שלב א'

2014 | מחברים: תמי גבריאלי, גלית רז דרור, יואב אגוזי

תחזית קיימות לישראל 2030

פרסום מס' 424

2012 | מחברים: ולרי ברכיה