ירושלים גדר סביב לה – בניית גדר הבטחון (גדר ההפרדה) סביב ירושלים

פרסום מס' 99

2004 | מחברים: ד"ר אמנון רמון, קובי מיכאל

השכונות הערביות במזרח ירושלים: כפר עקב

פרסום מס' 494

2018 | מחברים: אחמד אסמר