ארבעים שנה בירושלים – 2007-1967

2008 | מחברים: אורה אחימאיר, יעקב בר סימן טוב

יחסם של מדינת ישראל והציבור היהודי לגווניו להר-הבית (1996-1967)

דפי רקע לקובעי מדיניות - פרסום מס' 3

1997 | מחברים: ד"ר אמנון רמון

העיר העתיקה - סיכום בעקבות דיוני צוות חשיבה

דפי רקע לקובעי מדיניות מס׳ 12

2002 | מחברים: רות לפידות, ד"ר אמנון רמון