מיפוי ההון האנושי בקרב צעירים וצעירות ממזרח ירושלים

פרסום מס' 581

2022 | מחברים: נטע פורזיקי...

בשנים האחרונות ניכרים מאמצים רבים לשילוב תושבי מזרח ירושלים בשוק העבודה בכלל ובתעסוקה איכותית בפרט. לצד זאת, מעט מאוד ידוע על ההון האנושי במזרח העיר. בשל קושי באיסוף נתונים ובעיות מתודולוגיו...

פוטנציאל לימודי הנדסאות לנשים ממזרח ירושלים

פרסום מס' 548

2020 | מחברים: ימית נפתלי, אמיר מושקט ברקן...

אוכלוסיית הנשים הערביות במזרח ירושלים מתאפיינת בשיעור נמוך של השתתפות בכוח העבודה ונטייה לעיסוק במקצועות ההוראה והחינוך, שבהם השכר הממוצע נמוך. משרד העבודה והרווחה שם לו למטרה לעודד מגוון תע...

אינדיקטורים לכלכלה ולתעסוקה במזרח ירושלים — נתוני 2019

פרסום מס' 543

2020 | מחברים: ימית נפתלי, נדב כספי, עומר יניב...

התוכנית לצמצום פערים חברתיים־כלכליים ופיתוח כלכלי במזרח ירושלים מופעלת מכוח החלטת ממשלה 3790 , שהתקבלה במאי 2018. בתוכנית מוצבים מספר יעדים לפיתוח הכלכלי במזרח ירושלים, אך ללא ציון יעדים מספ...

התמודדות שוק התעסוקה בירושלים עם אתגרי העתיד

פרסום מס' 531

2020 | מחברים: ימית נפתלי, אמיר מושקט ברקן, אבנר סעדון, נעמה שהם,...

הוודאות היחידה לגבי שוק התעסוקה העתידי היא אי הוודאות מטרת מסמך זה הינה לבחון את מגמות השינוי בשוק התעסוקה העולמי ואת השלכותיהן על שוק התעסוקה הירושלמי, לו מאפיינים ייחודיים, שהמרכזי שבהם הו...

הכשרות מקצועיות: כלי לשילוב תעסוקתי של תושבי מזרח ירושלים

פרסום מס' 490

2018 | מחברים: ימית נפתלי, ד"ר מריק שטרן, ישראל (לוליק) קמחי, אחמ...

מטרת מחקר זה היא למפות את היצע האפשרויות להכשרה מקצועית הקיימות, כיום, במזרח ירושלים ולהציע מתווה לשיפור היצע זה לתושבי מזרח העיר באופן שיתאים לתנאים החברתיים, תרבותיים והפוליטיים המאפיינים ...

שנתון החברה החרדית בישראל 2016

2016 | מחברים: גלעד מלאך, ד"ר מאיה חושן, לי כהנר...

שנתון החברה החרדית בישראל מציג נתונים סטטיסטיים רבים אודות האוכלוסייה החרדית בישראל והתמורות שפקדו אותה בשנים האחרונות. הפרסום מנתח את האוכלוסייה באופן ישיר, קיימת התייחסות גם לחינוך, רמת חי...

אסטרטגיות קהילתיות להתמודדות עם עוני בירושלים – נייר-עמדה

פרסום מס' 118

2008 | מחברים: רוני סטריאר...

ירושלים, בירת ישראל, היא עיר מרובת קהילות עניות. היא זקוקה למדיניות לאומית ועירונית כוללת, שתעלה את רמת החיים ותצמצם את ממדי העוני של תושביה. לשם כך יש להפעיל בירושלים אסטרטגיה שתגלה רגישות ...

תוכנית מחדשי"ם: אסטרטגיית חדשנות אזורית לעידוד צמיחה בירושלים

2007 | מחברים: ד"ר דן קאופמן, אסף מלחי, נעמי סלומון, דן בנדל...

פרויקט מחדשי"ם הינו פרויקט אזורי לקידום חדשנות ויצירתיות בירושלים וסביבתה (J-RIS) והוא החל את דרכו ביוני 2005 על מנת לזהות תחומים העשויים לתרום להתפתחותה הכלכלית של ירושלים. מטרתו של הפ...