משא ומתן על ירושלים: עיון בתהליכי המשא ומתן הישראלי-פלסטיני בסוגיית ירושלים 2011-1993

פרסום מס' 418

2013 | מחברים: ד"ר ליאור להרס...

סוגיית ירושלים ניצבת במוקד הסכסוך הישראלי-פלסטיני ובלב השיח הלאומי, הדתי והפוליטי בשני הצדדים ומכך נגזרת גם החשיבות של פתרון הסוגיה במסגרת המאמצים ליישוב הסכסוך. מכון ירושלים למחקרי מדיניות ...

פניית הפלסטינים לאו"ם להכרה במדינה פלסטינית: ניתוח משפטי-מדיני

פרסום מס' 419

2012 | מחברים: גיל-עד נועם...

הפנייה הפלסטינית לאו"ם הינה חלק ממהלך פלסטיני רחב, המבקש לקדם את האינטרסים הפלסטיניים שלא באמצעות משא ומתן עם ישראל, אלא באמצעות שימוש במסגרות מדיניות ומשפטיות רב-לאומיות. המהלך הפלסטינ...

התמודדות עם חסמים לשלום: מסמך מדיניות

2011 | מחברים: יעקב בר סימן טוב...

מסמך מדיניות זה נכתב בעקבות פרסום הספר "חסמים לשלום בסכסוך הישראלי-פלסטיני" בהוצאת מכון ירושלים ובשיתוף קרן אדנאואר. למסמך שתי מטרות: הראשונה היא להציג בקצרה את החסמים לשלום בסכסוך...

חסמים לשלום בסכסוך הישראלי-פלסטיני

פרסום מס' 401

2010

ספר ייחודי וחלוצי זה מבטא ניסיון של חוקרים ישראלים מתחומי מחקר שונים לבחון מחדש את החסמים ליישוב הסכסוך הישראלי-פלסטיני כפי שהם נתפסים בעיניהם מנקודות מבט תאורטיות ואמפיריות שונות. המחקר מתמ...

תכנית ההתנתקות - הרעיון ושברו

פרסום מס' 123

2009

ההתנתקות מעזה ומצפון השומרון הייתה אחד האירועים הטראומטיים ביותר בתולדות מדינת ישראל. לראשונה מאז מלחמת ששת הימים החליטה ממשלת ישראל על התנתקות חד-צדדית משטחים שנכבשו במלחמת ששת הימים, בלא ה...

המקומות הקדושים בירושלים העתיקה: אופציות לניהולם במסגרת הסדר מדיני

פרסום מס' 115

2008 | מחברים: פרופ' יצחק רייטר...

זהו תקציר למחקר על סוגיית המקומות הקדושים בירושלים. סוגיית העיר העתיקה היא מן הסוגיות המורכבות ביותר בסכסוך הישראלי-פלסטיני. בכל הקשור לעיר העתיקה ולמקומות הקדושים, אין מדובר בסכסוך טריטוריא...

מלחמה, שלום ויחסים בינלאומיים באסלאם בן-זמננו: פתוות בנושא שלום עם ישראל

פרסום מס' 117

2008 | מחברים: פרופ' יצחק רייטר...

הספר עוסק בהגוּת אסלאמית המבקשת להתאים את ההלכה המוסלמית – השריעה – למציאות המדינית של יחסים בינלאומיים מודרניים. בפרט דן הספר בעמדת הוגים ומדעני משפט מוסלמים כלפי הסכמי שלום עם ישראל. עמדה ...

ההתנתקות מחבל עזה ומצפון השומרון: פינוי, פיצוי ולגיטימציה

פרסום מס' 113

2007 | מחברים: יעקב בר סימן טוב, קרן טמיר...

מחקר זה בחן את תפיסת חוק פינוי־פיצוי, את ההקמה והתפקוד של מנהלת סלע כמוסד הממשלתי האמור לבצע את החוק, את התייחסות המפונים לחוק פינוי־פיצוי, כמו גם את הביקורת של מבקר המדינה על תפקודה של מנהל...