מבוא למשא ומתן על עתיד ירושלים - תקציר מנהלים

פרסום מס' 479

2018 | מחברים: מאיר קראוס, ד"ר ליאור להרס, קובי מיכאל, ישראל (לול...

ארבע סוגיות ליבה עומדות במרכז הסכסוך הישראלי-פלסטיני: ירושלים, הפליטים, הגבולות והביטחון. מסמך זה עוסק בשאלת ירושלים, שהיא המאתגרת והמורכבת ביותר בדרך להסדר בין הצדדים, ופתרונה חיוני להשגתו...

משא ומתן על ירושלים: עיון בתהליכי המשא ומתן הישראלי-פלסטיני בסוגיית ירושלים 2011-1993

פרסום מס' 418

2013 | מחברים: ד"ר ליאור להרס...

סוגיית ירושלים ניצבת במוקד הסכסוך הישראלי-פלסטיני ובלב השיח הלאומי, הדתי והפוליטי בשני הצדדים ומכך נגזרת גם החשיבות של פתרון הסוגיה במסגרת המאמצים ליישוב הסכסוך. מכון ירושלים למחקרי מדיניות ...

התמודדות עם חסמים לשלום: מסמך מדיניות

2011 | מחברים: יעקב בר סימן טוב...

מסמך מדיניות זה נכתב בעקבות פרסום הספר "חסמים לשלום בסכסוך הישראלי-פלסטיני" בהוצאת מכון ירושלים ובשיתוף קרן אדנאואר. למסמך שתי מטרות: הראשונה היא להציג בקצרה את החסמים לשלום בסכסוך...

פניית הפלסטינים לאו"ם להכרה במדינה פלסטינית: ניתוח משפטי-מדיני

פרסום מס' 419

2012 | מחברים: גיל-עד נועם...

הפנייה הפלסטינית לאו"ם הינה חלק ממהלך פלסטיני רחב, המבקש לקדם את האינטרסים הפלסטיניים שלא באמצעות משא ומתן עם ישראל, אלא באמצעות שימוש במסגרות מדיניות ומשפטיות רב-לאומיות. המהלך הפלסטינ...

שיח' ג'ראח - הערכת מצב: השלכותיה האסטרטגיות של התיישבות יהודית בשכונה ערבית במזרח-ירושלים

פרסום מס' 403

2010 | מחברים: פרופ' יצחק רייטר, ד"ר ליאור להרס...

שיח' ג'ראח נודעת במשמעותה ההיסטורית של זהות לאומית ודתית, הן לפלסטינים והן ליהודים, ומשמעות זו מגויסת בסכסוך הנוכחי על ידי שני הצדדים. ההתיישבות היהודית בשיח' ג'ראח מתבצעת על ידי גופים פרטיי...

חסמים לשלום בסכסוך הישראלי-פלסטיני

פרסום מס' 401

2010

ספר ייחודי וחלוצי זה מבטא ניסיון של חוקרים ישראלים מתחומי מחקר שונים לבחון מחדש את החסמים ליישוב הסכסוך הישראלי-פלסטיני כפי שהם נתפסים בעיניהם מנקודות מבט תאורטיות ואמפיריות שונות. המחקר מתמ...

תכנית ההתנתקות - הרעיון ושברו

פרסום מס' 123

2009

ההתנתקות מעזה ומצפון השומרון הייתה אחד האירועים הטראומטיים ביותר בתולדות מדינת ישראל. לראשונה מאז מלחמת ששת הימים החליטה ממשלת ישראל על התנתקות חד-צדדית משטחים שנכבשו במלחמת ששת הימים, בלא ה...

מלחמה, שלום ויחסים בינלאומיים באסלאם בן-זמננו: פתוות בנושא שלום עם ישראל

פרסום מס' 117

2008 | מחברים: פרופ' יצחק רייטר...

הספר עוסק בהגוּת אסלאמית המבקשת להתאים את ההלכה המוסלמית – השריעה – למציאות המדינית של יחסים בינלאומיים מודרניים. בפרט דן הספר בעמדת הוגים ומדעני משפט מוסלמים כלפי הסכמי שלום עם ישראל. עמדה ...