העיר העתיקה - סיכום בעקבות דיוני צוות חשיבה

דפי רקע לקובעי מדיניות מס׳ 12

2002 | מחברים: רות לפידות, ד"ר אמנון רמון...

בסתיו 2000 נראה היה שרבים הסיכויים להשגת הסכם בין ישראל לרשות הפלסטינית אשר יאפשר קיום בצוותא בשלום. תקוות אלה התנפצו. במסגרת צוות החשיבה והמחקר של מכון ירושלים בנושא עתידה של ירושלים הוקמה ...

יונים בשמי ירושלים: תהליך השלום והעיר 1999-1977

פרסום מס' 81

1999 | מחברים: מנחם קליין...

מחקר זה מנתח את המשא ומתן המדיני על מעמד מזרח ירושלים ובוחן את היחסים בין יהודים לערבים בעיר מאז שנת 1967. המחקר סוקר את תהליך ההשלמה וההתקרבות בין ישראל לפלסטינים בעיר ואת הניסיון ליצור שכנ...

המיית יונים או חשרת עבים? ויכוח פנים-יהודי על עתיד ירושלים

סדרת דפי רקע לקובעי מדיניות מס' 11

2001 | מחברים: יוסף שלהב...

החיבור מתמקד בעמדות הצד היהודי בנושא הסכסוך הישראלי-פלשתיני בניסיון להבין את המניעים לתפיסות שונות וקיצוניות של ממדי הריבונות והמדינה. נמצא שהתפיסה הנפוצה בציבור היהודי היא שכל נגיסה בטריטור...

מארב ירושלמי: מהלכים להעברת שגרירות ארצות הברית לבירה

פרסום מס' 92

2002 | מחברים: עקיבא אלדר, נמרוד גורן...

בחינת השתלשלות העניינים סביב היוזמות להעביר את שגרירות ארצות הברית לירושלים מאפשרת הצצה לרבדים מגוונים ביחסים בין גורמים בעלי השפעה בערוץ הבילטרלי הישראלי-אמריקני בזירה היהודית והמוסלמית ואף...

מעורבות בינלאומית בירושלים: רקע ומשמעויות

סדרת דפי רקע לקובעי מדיניות מס' 13

2003 | מחברים: קובי מיכאל...

מחקר זה הוא הראשון מתוך שני מחקרים העוסקים בניתוח מעורבות בינלאומית אפשרית בהסדר שלום עתידי בירושלים. המחקר מציג את הרקע ההיסטורי והתיאורטי של מעורבות בינלאומית על מאפייניה השונים. לשם כך מו...

המאבק הפלסטיני על ירושלים: האסטרטגיות והתהליכים שהעבירו את הפלסטינית משולי הבמה הפוליטית בירושלים לקדמתה

סדרת דפי דיון מס' 33

2003 | מחברים: משה עמירב...

המאמר בוחן את היעדים, דרכי הביצוע והתוצאות של המדיניות הפלסטינית מאז 1967 ועד היום. זאת מתוך ההנחה שאי אפשר ללמוד את אילוצי המדיניות הישראלית ואת הקושי שלה להשיג את יעדיה הלאומיים בבירה, ללא...

הסכסוך הישראלי-פלסטיני: מתהליך שלום לעימות אלים 2005-2000

פרסום מס' 104

2005

ספר זה מורכב משלושה חלקים: החלק הראשון כולל שני פרקים תיאורטיים, המתייחסים לתופעת הדיאלקטיקה שבין ניהול ליישוב סכסוך, והשפעותיהן של חשיבה היוריסטית ודינמיקה קבוצתית על ניהול הסכסוך. החלק השנ...

כיכר השוק ריקה: עלייתה ונפילתה של ירושלים הערבית 1967-2007

2007 | מחברים: הלל כהן...

חיבור זה מתרכז בתהליכים שעברה המערכת הפוליטית הפלסטינית והחברה הפלסטינית כולה תחת השלטון הישראלי, ובייחוד מאז הסכמי אוסלו. המחקר מתבסס על מקורות מידע רשמיים (תיקי בית משפט ובתי דין צבאיים, ...