גבולות השיפוט של ירושלים 1948-1993

פרסום מס' 17 - דפי רקע לקובעי מדיניות

1995 | מחברים: אנה חזן, ד"ר אמנון רמון...

שינויים בגבולות השיפוט של ירושלים הם נושא בעל השלכות פוליטיות, אורבניות, דמוגרפיות וכלכליות. מטרתה של עבודה זו לתאר את השינויים שהתרחשו בגבול השיפוט העירוני בין השנים 1993-1948, להראות את תה...

הארגון המוניציפאלי של מטרופולין ירושלים: חלופות רעיוניות. דפי רקע לקובעי מדיניות

פרסום מס' 7 - דפי רקע לקובעי מדיניות

1997 | מחברים: שלמה חסון...

מטרת חיבור זה היא להציג תפיסה רעיונית ומספר חלופות בשאלת הארגון המוניציפלי של העיר ירושלים והמרחב המטרופוליני שמסביבה. חלופות אלו יוכלו לסייע בהתוויית מדיניות על עתיד העיר ולשמש בסיס לדיון צ...

עיר חדשה בהרי ירושלים, צור הדסה – עיר או יישוב קהילתי

פרסום מס' 76

1998 | מחברים: ד"ר מאיה חושן, ישראל (לוליק) קמחי...

בשנים האחרונות אנו עדים לתהליך מתמשך של יזמות נדל"ן הפוגעת בשטחים הפתוחים של הרי ירושלים ומאיימת לכרסם בהם, בעיקר לאורך כביש תל אביב-ירושלים. מטרת מחקר זה היא לבחון את השלכות בניית עיר ...

ירושלים כמרכיב בחוסנה הלאומי של ישראל – מדדים למצבה של בירת ישראל ומבט לעתיד

פרסום מס' 109

2006 | מחברים: ד"ר מאיה חושן, יאיר אסף-שפירא, ישראל (לוליק) קמחי...

מחקר זה בוחן את מצבה של העיר ואת התהליכים המלווים את התפתחותה ומציע למסד את בדיקת מצבה של ירושלים לאורך זמן. אין די בהעלאת נושא חוסנה של ירושלים לדיון ציבורי, דרושות החלטות ודרושים מעשים של ...

אסטרטגיות להתמודדות עם עוני בירושלים

פרסום מס' 110

2006 | מחברים: ג'וני גל, עידית וייס...

מסמך זה מבקש להצביע על דרכים להתמודדות מקומית עם בעיית העוני בירושלים. ההצעות הכלולות בעבודה לא נועדו לבוא במקום פעולה לאומית להתמודדות עם העוני. ההנחה הבסיסית היא כי עיקר האחריות לצמצום ממד...

פרופיל שכונתי: רחביה וקריית שמואל

2007 | מחברים: ערן אבני...

מאמר זה עורך סקירת נתונים עבור השכונות רחביה וקרית שמואל בעיר ירושלים. הסקירה כוללת: רקע היסטורי של השכונות, שימושי קרקע בשכונות, מבנה טופוגרפי, מיקום השכונות בעיר, תכנון עירוני, פרופיל דמוג...

המינהלים הקהילתיים בירושלים: המספר הדרוש והצעת פריסה

2007 | מחברים: ד"ר מאיה חושן, ישראל (לוליק) קמחי...

מסמך זה הציג את התחומים הגיאוגרפיים של המינהלים הקהילתיים בירושלים ומפרט את מספר המינהלים הקהילתיים הדרושים כדי לקיים אותם בהצלחה. דווקא בשל מורכבות האוכלוסייה והמבנה הפיזי של העיר חשוב לקבו...

פרופיל שכונתי: רוממה

2008

מאמר זה עורך סקירת נתונים עבור שכונת רוממה בעיר ירושלים. הסקירה כוללת: רקע היסטורי של השכונה, שימושי קרקע בשכונה, מבנה טופוגרפי, מיקום השכונה בעיר, תכנון עירוני, פרופיל דמוגרפי, מצב סוציו אק...