על נתונייך ירושלים - 2020

מצב קיים ומגמות שינוי - פרסום מס' 530

2020 | מחברים: מיכל קורח, ד"ר מאיה חושן

אינדיקטורים לחברה החרדית בירושלים, 2020

פרסום מספר 559

2021 | מחברים: עומר יניב, ד"ר מאיה חושן, יאיר אסף-שפירא

"ממרחק תביא לחמה": עובדות חרדיות בשוק ההייטק הישראלי

כתב העת לחקר החברה החרדית, כרך 2, תשע"ה 2015/2014 (אוגוסט 2015): 220-193

2015 | מחברים: חיה גלבוע