הגירה אל ירושלים – מאפייני המהגרים והמניעים להגירה

2004 | מחברים: ד"ר מאיה חושן, ישראל (לוליק) קמחי, מיכל קורח, איתי גרינשפן

ירושלים כיעד להגירה פנימית של משפחות פלסטיניות ישראליות

2011 | מחברים: אסמהאן מסרי-חרזאללה, ערן רזין, ד"ר מאיה חושן

הגירה לירושלים וממנה 2010-2014

2015 | מחברים: מיכל קורח, ד"ר מאיה חושן