פיתוח מרחבים משותפים באזורי תפר בעיר ירושלים

פרסום מס' 513

2019 | מחברים: סדנת מרחבים משותפים

שומרים מרחק? מגפת הקורונה והיחסים בין הקבוצות בירושלים

פרסום מס' 554

2021 | מחברים: ד"ר מריק שטרן, חני וייזר

בין הפרט לקהילה: דפוסי מגורים של אוכלוסייה חרדית בירושלים

כתב עת לחקר החברה החרדית, כרך 1 תשע"ד 2014/2013 (אוגוסט 2014): 99-66

2014 | מחברים: שלומית פלינט