מהכולל למכולת

פרסום מס' 600

2023 | מחברים: ד"ר אליעזר היון, אהוד פראוור...

חנוך לנער? זרם החינוך הממלכתי-חרדי ומתווה בעלז

נייר עמדה | פרסום מס' 591

2022 | מחברים: ד"ר אליעזר היון, אהוד פראוור...

ישיבות תיכוניות חרדיות: תיאור וניתוח מצב

פרסום מס' 472

2018 | מחברים: בצלאל כהן, ד"ר אליעזר היון, ד"ר בניהו טבילה, עמירם...

פוטנציאל הביקוש ללימודים בישיבות תיכוניות חרדיות

פרסום מס' 481

2018 | מחברים: בצלאל כהן, ד"ר אליעזר היון, עמירם גונן...

הרש"ר הירש – מיתוס חריג בחברת הלומדים החרדית

כתב העת לחקר החברה החרדית, כרך 4, תשע"ז 2016/2017 (יולי 2017): 88-55

2017 | מחברים: ד"ר אליעזר היון...

הקמת ישיבות תיכוניות חרדיות

2016 | מחברים: בצלאל כהן, ד"ר אליעזר היון, יועד שחר, ימית נפתלי, ...