סגור

תמי גבריאלי

חוקרת בכירה לשעבר

תמי גבריאלי

חוקרת בכירה לשעבר

תמי גבריאלי הינה מתכננת ערים, בעלת נסיון בתכנון אסטרטגי ועירוני. הקימה וניהלה את היחידה לתכנון אסטרטגי בעיריית תל אביב יפו עד מאי 2013. במסגרת עבודתה הובילה את הכנת התוכנית האסטרטגית לתל אביב יפו ואת הטמעתה, תוך מתן דגש על קידום היבטי תכנון רב תחומי ופיתוח בר קיימא במרחב העירוני. הובילה תוכניות אב רב תחומיות כגון התוכנית לשבילי אופניים בתל אביב, תוכנית אב למערכת השטחים הפתוחים בתל אביב, תכניות אב לחינוך, שירותים קהילתיים ועוד.

במסגרת עבודתה כמנהלת פרויקטים במכון ירושלים למחקרי מדיניות, ניהלה את פרויקט "קיימות עירונית" שגיבש מדיניות לקידום אורח חיים מקיים במרחב העירוני. כמו כן, תמי ניהלה את "מיזם תחבורה מקיימת ברשויות השרון", המבוצע בשיתוף ארגוני מגזר שלישי והאקדמיה, והייתה מעורבת בפרויקט "איכות חיים בירושלים" ובפרויקט "עיר ממשל".

במקביל לעבודתה במכון, שימשה כמתכננת ויועצת בתחום תכנון ואסטרטגיה. עובדת עבור משרדי ממשלה ורשויות מקומיות בהכנת תכניות מתאר, תכניות אב ותכניות אסטרטגיות עירוניות. כמו כן, החל מיוני 2018 תמי מכהנת כיו"ר משותפת של איגוד המתכננים בישראל, האיגוד המקצועי המייצג את העוסקים במקצועות התכנון בארץ.

תחומי התמחות

  • תכנון אסטרטגי
  • תכנון עירוני