תרומות בלוג צור קשר English
מכון ירושלים ללימודי ישראל
דף הבית    שנתון סטטיסטי   מהדורת 2017
שנתון סטטיסטי
מהדורת 2018
מהדורת 2017
פרק א' - שטח
פרק ב' - אקלים ואיכות הסביבה
פרק ג' - אוכלוסייה
פרק ד' - תנועה טבעית
פרק ה' - הגירה ועלייה
פרק ו' - רמת חיים ורווחה
פרק ז' - תעסוקה
פרק ח' - עסקים ותעשייה
פרק ט' - בינוי ודיור
פרק י' - תחבורה ותשתיות
פרק י"א - תיירות
פרק י"ב - חינוך ותרבות
פרק י"ג - בריאות
פרק י"ד - סדר ציבורי
פרק ט"ו - הכנסות והוצאות העירייה
מהדורת 2017- العربية ערבית
מהדורת 2016
מהדורת 2015
מהדורת 2014
מהדורת 2013
מהדורת 2012
מהדורת 2011
מהדורת 2009/2010
מהדורת 2008
2005/2006
2004
מהדורת 2017


השנתון הסטטיסטי לירושלים מציג תמונת מצב סטטיסטית עדכנית, בלוחות, בגרפים ובמפות, על המתרחש בעיר במגוון רב של נושאים, ואת מגמות השינוי שהתחוללו בה לאורך זמן. השנתון הסטטיסטי לירושלים 2017 הוא השנתון ה-31 במספר. השנתון, בהוצאת מכון ירושלים למחקרי מדיניות ועיריית ירושלים, יוצא לאור החל משנת 1982.

ברכת ראש עיריית ירושלים, מר ניר ברקת

הקדמת מנכ"ל המכון, ליאור שילת

הודעה לעיתונות

מבוא

הערות הסבר
  ירושלים - נתונים עיקריים
  מפת אזורים סטטיסטיים
 פרק א' - שטח
 פרק ב' - אקלים ואיכות סביבה
 פרק ג' - אוכלוסייה
 פרק ד' - תנועה טבעית
 פרק ה' - הגירה ועלייה
 פרק ו' - רמת חיים ורווחה
 פרק ז' - תעסוקה
 פרק ח' - עסקים ותעשייה
 פרק ט' - בינוי ודיור
 פרק י' - תחבורה ותשתיות
 פרק י"א - תיירות
 פרק י"ב - חינוך ותרבות
 פרק י"ג - בריאות
 פרק י"ד - סדר ציבורי
 פרק ט"ו - הכנסות והוצאות העירייה

מערכת השנתון: ד"ר מאיה חושןיאיר אסף-שפירא, אלון קופרארדדפנה שמר, שעיה רוזנבלום.חיפוש מתקדם
©כל הזכויות שמורות למכון ירושלים לחקר ישראל תנאי שימוש יעוץ על ידי InTv.co.il בניית אתרים ICS