אחד הגורמים המשפיעים על תוצאות הבחירות הוא אחוז ההצבעה. בשנת 2014 אישרה הכנסת את התיקון לחוק הרשויות המקומיות, הקובע כי יום הבחירות המקומיות יהיה יום שבתון, בדומה לבחירות לכנסת. האם יום השבתון יגדיל את אחוז ההצבעה בירושלים? קשה לדעת. אך מה שברור הוא שעד היום אחוז ההצבעה לעירייה היה נמוך ברוב השכונות מאחוז ההצבעה לכנסת. בדקנו את ההפרש בין אחוז ההצבעה לכנסת ב-2015 ואחוז ההצבעה לעירייה ב-2013.

ניכר כי ברוב השכונות החרדיות אחוז ההצבעה לכנסת ולעירייה דומה. לא נמצא אזור בו שיעור ההצבעה לעירייה עלה על השיעור לכנסת, אך נמצאו מספר אזורים בהם השיעור היה כמעט זהה, כמו רמת שלמה. יוצא דופן בולט הוא אזור מחנה שנלר, אך באזור זה יש מעט בעלי זכות בחירה (פחות מ-150). יש לציין, כפי שהראה שעיה רוזנבלום לפני מספר ימים, שהשיעור עצמו לא היה בהכרח גבוה, כך למשל בכרם אברהם, שם היה שיעור ההצבעה לכנסת 51%, לעומת 47% לעירייה — הפרש של 4 נקודות אחוז בלבד.
 
בשכונות המאופיינות באוכלוסייה במעמד חברתי-כלכלי נמוך, כגון עיר גנים ב'-ג', קטמון ח'-ט', או שכונת פת, ישנו הפרש גבוה, כלומר שאחוז המממשים את זכותם להצבעה לכנסת, גבוה משמעותית מאחוז העושים זאת בבחירות לעירייה. כך למשל בשכונת פת, אחוז ההצבעה בבחירות לכנסת היה 71%, לעומת 47% בלבד בבחירות לעירייה — הפרש של 24 נקודות אחוז. שכונה נוספת שהתאפיינה בהפרשים גבוהים הייתה תלפיות מזרח.
 
יש לשים לב כי חלק מהשכונות נמצאו בתהליכי איכלוס בשנות הבחירות, ולכן הנתונים לגביהן אינם מייצגים, ונובעים מענייני העברת כתובות או פערים בין שנת הבחירות לעירייה ולכנסת. כאלו הן הר חומה והאזור המזרחי של שכונת גילה.
 
שכונות מזרח ירושלים לא נכללו בעיבוד זה שכן רובם הגדול של תושבי מזרח ירושלים הערבים נמצאים במעמד של תושבי קבע ולא אזרחים, ואין להם זכות הצבעה לכנסת. גם את זכות הבחירה לעירייה רוב התושבים הערביים אינם מממשים.
 
מטרתו של התיקון שקבע את יום הבחירות המקומיות כיום שבתון, היא להעלות את אחוז ההצבעה בבחירות המקומיות. ייתכן שבשכונות בהן קיים הפרש גדול בין אחוזי ההצבעה לכנסת ולעירייה, ישיג יום השבתון את מטרתו, ואחוז ההצבעה בבחירות לעירייה יהיה דומה יותר לאחוז בבחירות לכנסת.