מזה כ-4 שנים פועלת בעיריית ירושלים הרשות העירונית לתעסוקה. מטרתה העיקרית של הרשות לסייע לתושבי העיר להשתלב בשוק העבודה ולשפר את מצבם הכלכלי ואיכות חייהם, ובכך לתרום לחיזוקה ולחוסנה החברתי של ירושלים ותושביה.
 
הרשות פועלת לגיבוש מדיניות כוללת בתחום התעסוקה וההון האנושי, בשיתוף פעולה עם הגורמים הממשלתיים, העירוניים, הציבוריים והעיסקיים בעיר. מידי שנה עורכת הרשות כנס תעסוקה בהשתתפות שר התמ"ת וראש העיר, אנשי מקצוע ומעסיקים.
הרשות מספקת מגוון שירותים כגון הכשרות והסבות מקצועיות, סדנאות הכנה לחיי עבודה, ייעוץ והכוון תעסוקתי, מלגות לימודים ובעיקר – השמה בעבודה. כל זאת באמצעות שתי הזרועות העיקריות שלה – היחידה לפיתוח תעסוקתי ומרכז התעסוקה העירוני לאקדמאים ועולים.
 
רכזי היחידה לפיתוח תעסוקתי פרוסים ב-30 מוקדים בשכונות העיר השונות, ומספקים את השירות במינהלים הקהילתיים ו/או בלשכות הרווחה. בשנת 2009 פנו ליחידה לפיתוח תעסוקתי 4,445 תושבים – 76% נשים ו-24% גברים. כמחצית מהפונים (51%) היו בעלי 12 שנות לימוד, ו-53% היו בני 35-18.
 
השכונות בהן נרשם מספר הפונים הגבוה ביותר לקבלת שירות הן: גוננים ופת (544), קריית יובל (327), עיר גנים-קריית מנחם (303) ושועפט (274). מספר ההשמות הגבוה ביותר נרשם בהר חומה, סילוואן, קריית יובל וואדי ג'וז (41%-39%).
 
מרכז התעסוקה העירוני לאקדמאים ועולים ברשות מספק שירות גם לסטודנטים החל משנת הלימודים האחרונה לתואר. מטרת המרכז לספק לפונים את כל המידע והכלים לצורך השמתם בעבודה בירושלים, על מנת למצות את הפוטנציאל התעסוקתי שלהם.
 
בשנת 2009 פנו למרכז 2,106 איש, 48% נשים ו-52% גברים. 78% מהפונים היו בעלי השכלה אקדמית. מפילוח הפונים לפי תחום לימודים עולה שמספר הפונים הגבוה ביותר נרשם בקרב אלו שלמדו מדעי החברה והרוח (180), הנדסה והנדסאות (164) ומדעי הטבע והחיים (123).
שיעור ההשמות הגבוה ביותר נרשם בתחום האדמיניסטרציה (59%), אומנות ועיצוב (46%), בלתי מקצועיים (44%) וחינוך והוראה (42%).
 
תושבי העיר מוזמנים להסתייע בשירות שהרשות העירונית לתעסוקה מספקת!
 
מקור: הרשות העירונית לתעסוקה, סיכום פעילות שנת 2009, המינהל לשירותי קהילה, עיריית ירושלים.