בשנת 2006 היה שיעור ההשתתפות בכח העבודה (מועסקים ומחפשי עבודה, מכלל בני 15+) בירושלים 45%. שיעור זה נמוך בהשוואה לשיעור ההשתתפות בכח העבודה בישראל (56%), בתל אביב (64%) ובחיפה (56%). שיעור ההשתתפות הנמוך בכח העבודה בירושלים נובע בעיקר משיעור השתתפות נמוך בקרב האוכלוסייה החרדית ובקרב האוכלוסייה הערבית.

במסגרת המיזם תב"ת – תנופה בתעסוקה' – המשותף לממשלת ישראל ולג'ויינט ישראל, פותחה תכנית "מ פ ת ח – מרכזי פיתוח תעסוקת חרדים", שמטרתה לסייע לדורשי עבודה במגזר החרדי להשתלב במעגל העבודה. התכנית החלה לפעול בנובמבר 2006 בירושלים והיא מופעלת על ידי הארגון החרדי "מאיר פנים". בפברואר 2007 נפתח סניף בביתר עלית, ובאפריל 2008 נפתח סניף באשדוד.

הפנייה לתוכנית היא וולנטרית והשירות אינו כרוך בתשלום. הפונים למרכז מרואיינים על ידי מקדם/ת תעסוקה, ובהתאם לצורך מקבלים ייעוץ אישי, הכוונה, סיוע בכתיבת קורות חיים ומידע לגבי מקומות עבודה ומוסדות לימוד. על מנת להתאים את השירות למאפייני הפונים, השירות ניתן בנפרד לגברים ולנשים, והמשרות המוצעות מתאימות לאורח החיים החרדי.

מאז הפעלת התכנית בירושלים (בנובמבר 2006) פנו אליה כ-2,720 איש, 64% מהם הגיעו לראיונות.
התכנית מלווה במחקר הערכה המבוצע על ידי משרד התמ"ת, שמטרתו לבחון את האפקטיביות של התכנית ולספק משוב למפעיליה לצורך שיפור תהליך יישומה. מהמחקר עולה שהגורם העיקרי שהיקשה על ההחלטה של הגברים שפנו לתוכנית לצאת לעבוד הוא הרצון ללמוד תורה – 58% ציינו גורם זה. גורמים נוספים שצויינו: החשש לאבד את הזכאות להנחות שונות (18%), החשש לאבד את הסיכוי לקבל משרה תורנית (18%) והחשש מגיוס לצבא (10%). הגורמים שצויינו על ידי הנשים הם: החשש לא להיות פנוייה לצרכי הבית והילדים (19%) והחשש לאבד את הזכאות להנחות שונות (9%).

מרואיינים בתוכנית מפתח בירושלים לפי מגדר

מקורות:
שנתון סטטיסטי לישראל, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
נתונים שהתקבלו ממפתח.
חגית סופר-פורמן, מרכזי פיתוח תעסוקת חרדים, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה.

לכל טורי "העיר במספרים" באתר מכון ירושלים לחקר ישראל