בישראל מתגוררים 2.67 מיליון משקי בית, כך עולה מנתונים שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לאחרונה. משק בית הוא אדם, או מספר אנשים המתגוררים באותה דירה וחולקים ביניהם את תקציב ההוצאות למזון. מבין משקי הבית בישראל, כמעט חצי (45%) הם של נפש אחת או שתיים. בקרב משקי הבית היהודים, האחוז אפילו מעט גבוה יותר (49%), ובקרב משקי הבית הערבים הוא עומד על 20% בלבד.

גודל משק בית משפיע לא רק על תכנון השירותים לאוכלוסייה, אלא גם על תכנון הדירות.

שיעור משקי הבית הקטנים נמצא בעלייה איטית, ולדוגמה בקרב היהודים עמד שיעורם לפני כ-20 שנה (בשנת 1998) על 43%, ובקרב הערבים על 18%. הגידול בשיעורם של משקי הבית הקטנים נובע מדחיית גיל הנישואין ובעיקר דחייה של לידת הילדים, וכן מעלייה בתוחלת החיים. שני התהליכים הללו מאריכים את הזמן בו אנשים מתגוררים לבדם או עם בן זוג ללא ילדים, ובכך מגדילים את שיעורם של משקי בית אלו באוכלוסייה.

בקרב האוכלוסייה הערבית בישראל חל עם השנים תהליך של ירידה במספר הילדים, יחד עם עלייה בתוחלת החיים. הדחייה בגיל לידת הילד הראשון פחות מורגשת באוכלוסייה הערבית, ובעיקר בקרב הנשים המוסלמיות. מסיבה זו הצמצום בשיעורם של משקי הבית הקטנים הוא יחסית קטן. עם זאת, באוכלוסייה הערבית חל צמצום חד במספר משקי הבית הגדולים.

שיעורם של משקי הבית הגדולים, בהם מתגוררות 6 נפשות ומעלה, עומד על 12% ממשקי הבית בישראל, על 9.2% בקרב משקי הבית היהודים, ועל 27% בקרב הערבים. אמנם השיעור בקרב האוכלוסייה הערבית גדול פי שלושה מזה שבאוכלוסייה היהודית, אך בשנת 1998 היו השיעורים 37% בקרב הערבים, ו-9.5% בקרב היהודים (13% בקרב כלל משקי הבית), כלומר פער של כמעט פי ארבעה, שהצטמצם משמעותית ב-22 השנים האחרונות.

ומה לגבי ירושלים? ביחס לישראל וליתר הערים הגדולות, בעירנו אחוז קטן של משקי בית קטנים (39%), ואחוז גבוה של משקי בית גדולים (24%). הדבר נכון גם לאוכלוסייה הערבית (42%) וגם למשקי הבית היהודים (17%).