בשנת 2021 נאספה בירושלים פסולת במשקל כולל של 559 אלף טון. מדובר אמנם בכמות האשפה הגדולה ביותר שנאספה בקרב הרשויות בישראל, אך בהשוואה של כמות הפסולת המיוצרת ביחס למספר התושבים בערים הגדולות (מעל ל-100 אלף תושבים), נמצאת ירושלים יחסית בתחתית הרשימה, עם 1.60 ק"ג פסולת הנאספת ביום לתושב, כמות גבוהה רק מכמות הפסולת הנאספת לנפש ליום בבני ברק (1.41 ק"ג לאדם) ובבית שמש (1.59 ק"ג לאדם). מבין הערים הגדולות, כמות הפסולת היומית הגבוהה לאדם שנאספה בשנת 2021 הייתה בתל אביב-יפו, עם 2.41 ק"ג ובבאר שבע עם 2.06 ק"ג.

בשנים האחרונות גדל משמעותית חלקה של הפסולת שנאספת ונשלחת למחזור בירושלים. בשנת 2021 נשלחו 224 אלף טון למחזור (מרביתה פסולת אורגנית) – 40% מהפסולת שנאספה בעיר ו-335 אלף טונות נשלחו להטמנה (60%). מבין הערים הגדולות בישראל זהו שיעור הפסולת הגבוה ביותר שנשלח למחזור. אחריה ברשימה נמצאו רמת גן (38%), בת ים ותל אביב-יפו (37% כל אחת). בתחתית רשימת הערים הממחזרות נמצאו בית שמש (6%) ופתח תקווה (9%).

בין השנים 2021-2014 גדל שיעור הפסולת שנאספה בירושלים ונשלחה למחזור והשבה מ-13% ל-40%. לשם השוואה, בישראל גדל השיעור בשנים אלו מ-18% ל-24%, בתל אביב-יפו מ-13% ל-37% ובחיפה מ-26% ל-27%. 224 אלף טונות הפסולת שנשלחו למחזור והשבה בשנת 2021 בירושלים היוו גידול של 287% מהכמות שנשלחה בשנת 2014. גידול גבוה מזה של ישראל (60%), תל אביב-יפו (193%) וחיפה (22%).  חלק ניכר מהגידול בשיעור הפסולת הממוחזרת בירושלים נובע מפתיחת מפעל ההפרדה "גרינט" בעטרות, שאחראי על הפרדה ומחזור של חלק גדול מהפסולת בעיר.

מקור: עיבוד מכון ירושלים למחקרי מדיניות לנתוני הלמ"ס