הישארו מעודכנים

  סגור

  מכון ירושלים: השפעה על מדיניות

  עדכון: יולי  2019

  מכוני מחקר מצויים בשיא הצלחתם כאשר הם מציגים באופן נהיר סוגיות מורכבות, מנתחים מגמות שמנבאות אתגרים הניצבים בפתח, ומנסחים פתרונות פרקטיים ויישומיים. בשנים האחרונות מכון ירושלים למחקרי מדיניות הצליח במספר מיזמי מפתח, ובהם:

  השנתון הסטטיסטי לירושלים:

  פרסום הדגל שלנו, השנתון הסטטיסטי לירושלים, הוא המקור העיקרי למידע מקיף ומהימן אודות ירושלים עבור קובעי מדיניות בממשלה ובעירייה. השנתון הסטטיסטי לירושלים יוצא לאור פעם בשנה, לצד הפרסום הנלווה 'על נתונייך ירושלים', בתמיכתן של עיריית ירושלים והרשות לפיתוח ירושלים. 

  תכנית היובל

  מכון ירושלים למחקרי מדיניות נבחר ע"י ממשלת ישראל לקחת חלק בתוכנית היובל הממשלתית לפיתוח הכלכלי של ירושלים ע"י אספקת תשתית מחקרית לבניית התכנית, וביצוע מחקר הערכה ליישומה. זהו תהליך בן חמש שנים עם תקציב של 850 מיליון ₪.

  עיר ממשל

  מחקר עיר ממשל הציג המלצות בנוגע לתפקודה של קריית הלאום בירושלים. הקרייה הינה בעלת פוטנציאל כלכלי ועירוני גדולים, והשימוש בכלים שמציע המחקר יביא לחיזוקה של ירושלים ולהפיכתה לעיר ממשל מוצלחת. המלצתנו המרכזית אומצה על ידי הרשות לפיתוח ירושלים – והיא למנות מנהל פרויקט לנושא קידום ירושלים כעיר ממשל מטעם הרשות. המחקר הוצג בפני סדרת נציגי ציבור בכירים, מקבלי החלטות ומשפיעי מדיניות. לאור מינוי מנהל הפרויקט לנושא עיר ממשל, אנו מצפים להמשך הטמעת המלצותינו. 

   

   

  מרחבים משותפים בירושלים

  מטמיעים צורת חשיבה חדשה: מרחבים משותפים בירושלים: מאז שנת 2014, מכון ירושלים למחקרי מדיניות חוקר מרחבים משותפים בירושלים. עבודותיהם של ד"ר מריק שטרן, אחמד אסמר, דפנה שמר, יערה איסר ומוראד נתשה התייחסו להיבטים רבים של מרחבים משותפים שונים בירושלים. המחקר התיאורטי והיישומי הביא אותנו להבנה שניתן להשפיע עמוקות על בניית המרחבים המשותפים בירושלים בעת הכשרות של אנשי מקצוע העוסקים במדיניות ובתכנון עירוני. בשנת 2018–2019 נערכו מספר סדנאות "מרחבים משותפים" עבור מתכננים עירוניים ועבור עובדים קהילתיים בעיריית ירושלים. תוכניות הכשרה אינטנסיביות אלו אורכות בין 3–5 חודשים ומספקות כלים והיכרות עם המדיניות הקיימת על מנת לאפשר למרחבים משותפים להתפתח בעיר מגוונת באופן חיובי.   

  החלטת ממשלה מס. 3790

  אנו גאים מאד בתפקיד שמילא המכון בהחלטת ממשלת ישראל להשקיע מעל לשני מיליארד ₪ בפיתוח הכלכלי של מזרח ירושלים. חוקרי המכון היו שותפים פעילים לניסוח ההחלטה. בהמשך לה, המכון נבחר ע"י משרד ירושלים ומורשת לערוך מחקרים נלווים חשובים, שיפעלו במקביל לביצוע ההחלטה: מחקר אסטרטגי ומחקר הערכה מלווה.

  השתתפות נשים ערביות בכוח העבודה

  מחקר שנערך ע"י ימית נפתלי ויובל שיפטן (2017) כימת ותמחר מטרות שהינן ברות-השגה עבור פקידי ממשל: המסמך הכלכלי בנושא זה הראה שעל ידי העלאת שיעור הנשים הערביות המשתתפות בכוח העבודה בירושלים מ-22% כיום, לרמת ההשתתפות של הנשים הערביות בישראל בכלל, העומדת על 35%, תגדל הכלכלה של ירושלים ב-457 מיליארד ₪ בשנה. תוצאות המחקר הזה יושמו בהחלטת ממשלה 3790, כחלק מיעדי ההחלטה.

  הסדרי קרקע במזרח ירושלים

  במחקר מדיניות קצר וקוהרנטי, הציגה מעיין נשר את פוטנציאל ההחזר על ההשקעה הכרוכה ברישום קרקעות בשכונות מזרח ירושלים, ואת משמעותו הרחבה של היעדר הסדר קרקעות. המסמך הראה שהעלות השנתית של אי-עשייה מוערכת ב-630 מיליון ₪ עבור תושבי מזרח ירושלים ובמיליארד ₪ עבור הרשויות. עקב פרסום המסמך וכיסוי תקשורתי מאסיבי, הוטל על משרד המשפטים לערוך רישום של מחצית הקרקעות במזרח ירושלים עד סוף שנת 2021, ורישום של כל הקרקעות במזרח ירושלים עד סוף שנת 2025. חמישים מיליון ₪ הוקצו ליישום החלטה זו.

   

  הכשרת הדור הבא של קובעי מדיניות

  תכנית העמיתים של מרכז מילקן במכון ירושלים למחקרי מדיניות היא התוכנית היחידה בארץ המציעה לבוגרי אוניברסיטה מצטיינים הזדמנות ייחודית לחקור פתרונות מבוססי-שוק עבור אתגרי המדיניות הניצבים בפני ישראל כיום בתחומי החברה, סביבה, כלכלה ועסקים. העמיתים עושים כל זאת בזמן שהם מתמחים בְּלִבָּה של מערכת קבלת ההחלטות וההכשרה הישראלית, בליווי אקדמאים ובעלי מקצוע מובילים. תכנית העמיתים של מילקן היא מנגנון ליצירת עתודה של קובעי מדיניות ישראלים, המיומנים בניהול מחקר פיננסי וניסוח מדיניות מעשית, כיון שהם מעורבים בנושאים המעסיקים את החברה כולה. רבים מבוגרי התוכנית ממשיכים לקריירה בשירות הציבורי, בעוד אחרים ממשיכים לתואר שלישי בישראל או באוניברסיטאות נודעות ברחבי העולם. אנו מאמינים כי בוגרי התוכנית היום יהיו החוקרים, מנתחי המדיניות, המנהלים ומקבלי ההחלטות המובילים של מחר.

  תכניות אסטרטגיה ומדיניות:

  מכון ירושלים סיפק את בסיס הידע ואת הייעוץ לניסוחן של מספר תוכניות ממשלתיות אסטרטגיות כגון:

   • תכנית המתאר המחוזית של אזור ירושלים: מצב סטטוטורי
   • תכנית המתאר הארצית לחופי ים המלח – תמ"א 13, המיושמת ע"י ממשלת ישראל
   • תכנית המשרד להגנה על הסביבה ומשרד ראש הממשלה לטיפול בשחיקת המצוק החופי
   • 'עיר.אקדמיה': יוזמה של מוסדות ההשכלה הגבוהה בירושלים, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים וממשלת ישראל
   • תכנית האב לתחבורה בירושלים של משרד התחבורה, התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים
   • פרויקט בנייה ירוקה של המשרד לתשתיות לאומיות, אנרגיה ומים והמשרד להגנת הסביבה

  אודות המכון