הישארו מעודכנים

  סגור

  ערביי ישראל

  2005 - 2008
  |
  סוג מחקר: מחקרי מדיניות

  במדינת ישראל חיים כיום (2019) כ-1,878,000 תושבים ערבים, המהווים כמעט 21% מהאוכלוסייה.

  לאורך השנים עסקו חוקרי המכון בהיבטים שונים של החברה הערבית בישראל. בין היתר ריכז המכון צוות חשיבה של מומחים מהאקדמיה שעסק במשך מספר שנים בדיון על החיבור בין הגדרת המדינה כיהודית לבין היותה מדינה דמוקרטית.

  תוצרי הצוות היו - מסמך המתכתב עם 'מסמכי החזון' של ערביי ישראל אשר פורסמו על ידי מספר גופים בשנים 2007-2006, בהם וועדת המעקב של ערביי ישראל, מרכז מוסאווה וארגון עדאללה.


  המסמך שיצא בהוצאת המכון במסגרת פרויקט זה נקרא "לקראת אזרחות ישראלית מכלילה" ובו דיון בהיבטים הלאומיים והאזרחיים של היות הערבים אזרחים שווים אך שונים במדינת ישראל. בנוסף ביצע המכון סקר דעת קהל ובו בחן את עמדות הציבור היהודי והערבי כלפי המלצות צוות החשיבה ובעקבות הסקר פרסם פרופ' יצחק רייטר מאמר המנתח את תוצאות הסקר.