אינדיקטורים לפיתוח בר-קיימא בישראל - חלק ב'

2009 | מחברים: גלית כהן, מוטי קפלן, עמיר אידלמן

מדדים לקיימות ברשויות מקומיות- סקירת ספרות

פרסום מס' 30 - המרכז למדיניות סביבתית

2008 | מחברים: ד"ר מאיה חושן, יאיר אסף-שפירא, ישראל (לוליק) קמחי, ליה אטינגר, נגה לבציון נדן

קיימות רשוּתית מנוהלת - לקראת פיתוח מערכת מדדים להערכת קיימות ברשויות המקומיות

פרסום מס' 35 - המרכז למדיניות סביבתית

2010 | מחברים: נחום בן אליא