אינדיקטורים לפיתוח בר-קיימא בישראל - חלק ב'

2009 | מחברים: מוטי קפלן, עמיר אידלמן, גלית כהן

מדדים לקיימות ברשויות מקומיות- סקירת ספרות

פרסום מס' 30 - המרכז למדיניות סביבתית

2008 | מחברים: ליה אטינגר, יאיר אסף-שפירא, ד"ר מאיה חושן, נגה לבציון נדן, ישראל (לוליק) קמחי

קיימות רשוּתית מנוהלת - לקראת פיתוח מערכת מדדים להערכת קיימות ברשויות המקומיות

פרסום מס' 35 - המרכז למדיניות סביבתית

2010 | מחברים: נחום בן אליא