סביבה ומדיניות - קובץ מחקרים

פרסום מס' 3 - המרכז למדיניות סביבתית

2002

גישה סביבתית תחבורתית לסיווג פעילות עירונית

פרסום מס' 14 - המרכז למדיניות סביבתית

2005 | מחברים: ערן פייטלסון, אסנת ארנון, יהושע כהן, ישראל (לוליק) קמחי