גדר הביטחון בירושלים: השלכות על העיר ותושביה

פרסום מס' 107

2006 | מחברים: ד"ר מאיה חושן, קובי מיכאל, ישראל (לוליק) קמחי, ד"ר אמנון רמון

סטטוס קוו בתהליכי שינוי: מאבקי שליטה בהר הבית

פרסום מס' 456

2016 | מחברים: פרופ' יצחק רייטר

השכונות הערביות במזרח ירושלים: מחנה פליטים שועפאט

פרסום מס' 497

2019 | מחברים: מוראד נתשה