סגור

תקציר

שנת פרסום: 2010

מחברים:

פרופ' יצחק רייטר, ד"ר ליאור להרס

שיח' ג'ראח נודעת במשמעותה ההיסטורית של זהות לאומית ודתית, הן לפלסטינים והן ליהודים, ומשמעות זו מגויסת בסכסוך הנוכחי על ידי שני הצדדים. ההתיישבות היהודית בשיח' ג'ראח מתבצעת על ידי גופים פרטיים הפועלים למימוש זכויותיהם הקנייניות באמצעים משפטיים וקובעים בשטח עובדות שאינן עולות תמיד בקנה אחד עם האינטרסים החיוניים של מדינת ישראל. המציאות המורכבת והטעונה שנוצרה בשטח אינה יכולה להימסר לטיפולם ולשיקולם של גופים פרטיים.

מטרתו של מסמך זה לנתח את השלכותיה האסטרטגיות של ההתיישבות היהודית בלב שכונת שיח'-ג'ראח על אינטרסים חיוניים של מדינת ישראל. המסמך בוחן גם את הכלים השונים שבידי הרשויות בבואן לפעול בתחום זה ומציג בפני מקבלי ההחלטות את הצורך לגבש דרך פעולה שתעלה בקנה אחד עם האינטרסים של מדינת ישראל.

סיכום

ההתיישבות היהודית בשיח' ג'ראח, הכרוכה בפינוי