מהכולל למכולת

פרסום מס' 600

2023 | מחברים: ד"ר אליעזר היון, אהוד פראוור

כלים שלובים: החינוך ה"פרטי" והחינוך הציבורי במזרח ירושלים

פרסום מס' 605

2023 | מחברים: ד"ר אמנון רמון, אימאן אנסארי

שילוב חרדים בהשכלה הגבוהה

פרסום מס' 561

2021 | מחברים: דגנית לוי