הר הבית / אל־אקצא: לקראת אובדן שליטה?

פרסום מס' 594

2022 | מחברים: ד"ר אמנון רמון...

מגלים את מזרח ירושלים

פרסום מס' 547

2021 | מחברים: ד"ר אמנון רמון...

תושבים, לא אזרחים - ישראל וערביי מזרח-ירושלים, 1967-2017

פרסום מס' 470

2017 | מחברים: ד"ר אמנון רמון, יעל רונן...

בין פרגמטיזם להתנגדות לאומית

פרסום מס' 560

2021 | מחברים: בן אברהמי, ד"ר אמנון רמון, יוחנן צורף...

ערביי מזרח ירושלים לאן? תמונת מצב והמלצות למדיניות

פרסום מס' 486

2019 | מחברים: ד"ר אמנון רמון...

יחסם של מדינת ישראל והציבור היהודי לגווניו להר-הבית (1996-1967)

דפי רקע לקובעי מדיניות - פרסום מס' 3

1997 | מחברים: ד"ר אמנון רמון...