תרומות בלוג צור קשר English
מכון ירושלים ללימודי ישראל
דף הבית    שנתון סטטיסטי   מהדורת 2009/2010
שנתון סטטיסטי
מהדורת 2018
מהדורת 2017
מהדורת 2017- العربية ערבית
מהדורת 2016
מהדורת 2015
מהדורת 2014
מהדורת 2013
מהדורת 2012
מהדורת 2011
מהדורת 2009/2010
מהדורת 2008
2005/2006
2004
מהדורת 2009/2010


השנתון הסטטיסטי לירושלים 2009/2010 הוא השנתון ה – 24 במספר. השנתון, בהוצאת מכון ירושלים לחקר ישראל  ועיריית ירושלים, יוצא לאור החל משנת 1982. הלוחות  המופיעים בשנתון ולוחות מפורטים נוספים מתפרסמים באתר האינטרנט של המכון www.jiis.org.il . תודה מיוחדת ליושב ראש הכנסת ראובן ריבלין ולרשות לפיתוח ירושלים (הרל"י) על סיוע ותמיכה בשנתון.
כמו בשנים קודמות, גם השנה השנתון הסטטיסטי לירושלים נועד בראש ובראשונה לשרת את קובעי המדיניות, את המתכננים במגזר הממלכתי, העירוני, והפרטי, חוקרים ותלמידים המתעניינים בנושא ירושלים, וכל המעוניינים והמתעניינים בנושא. בעשור האחרון ניכרת מגמת עלייה בשימוש בשנתון, והתעניינות בנתונים המתפרסמים בו, בארץ ומחוצה לה – בקרב אמצעי התקשורת, כמו גם בקרב נציגויות זרות בישראל ושגרירויות ישראל בחוץ לארץ. עיון בסדרות העתיות שבשנתון מאפשר לעמוד על מגמות שינוי ופיתוח בירושלים בתחומים רבים ומגוונים.
צוות השנתון רואה חשיבות רבה בפרסום נתונים הן על כלל העיר והן על המגזר היהודי והמגזר הערבי שבה. נתונים על המגזר הערבי מופיעים בכל הלוחות שבהם ניתן להציג נתונים אמינים (לדוגמא: נתוני אוכלוסייה, תנועות אוכלוסייה, חינוך ותיירות). עם זאת ישנם לוחות שבהם לא קיימים נתונים על המגזר הערבי, או שהנתונים לא הוכחו כאמינים דיים, ועל-כן בחרנו לא לפרסמם.
בשנתון זה מופיע פרק חדש הכולל 19 לוחות שמציגים מגוון נתונים על רשויות מקומיות שבסובב ירושלים.
אנו מודים לכל מי שסייעו ותרמו להכנת השנתון, לקוראים ולמשתמשים שהגיבו בכתב ובעל-פה ולחברי ועדת ההיגוי. תודתנו לכל הגופים הממשלתיים, הציבוריים והפרטיים, לאגפים השונים בעיריית ירושלים, ובמיוחד ללשכה המרכזית לסטטיסטיקה. כל אלה העמידו לרשותנו מידע רב המתפרסם בשנתון. הנתונים המתפרסמים בשנתון נאספו ועובדו על ידי מקורות שונים ואמינותם נבדקת על ידי צוות השנתון. בנוסף תודה , לאסתי ביהם על עבודת העימוד וההכנה לדפוס ולשרה הלפר על תרגום לאנגלית של הלוחות החדשים.                     
 
 מערכת השנתון: ד"ר מאיה חושן, איתן בלואר, יאיר אסף-שפירא, ענבל דורון
 

חיפוש מתקדם
©כל הזכויות שמורות למכון ירושלים לחקר ישראל תנאי שימוש יעוץ על ידי InTv.co.il בניית אתרים ICS