תרומות בלוג צור קשר English
מכון ירושלים ללימודי ישראל
דף הבית    שנתון סטטיסטי   פרק ה' - הגירה ועלייה
שנתון סטטיסטי
מהדורת 2018
מהדורת 2017
מהדורת 2017- العربية ערבית
מהדורת 2016
العربية‎ ערבית
פרק א' - שטח
פרק ב' - אקלים ואיכות סביבה
פרק ג' - אוכלוסייה
פרק ד' - תנועה טבעית
פרק ה' - הגירה ועלייה
פרק ו' - רמת חיים ורווחה
פרק ז' - תעסוקה
פרק ח' - עסקים ותעשייה
פרק ט' - בינוי ודיור
פרק י' - תחבורה ותשתיות
פרק י"א - תיירות
פרק י"ב - חינוך ותרבות
פרק י"ג - בריאות
פרק י"ד - סדר ציבורי
פרק ט"ו - הכנסות והוצאות העירייה
מהדורת 2015
מהדורת 2014
מהדורת 2013
מהדורת 2012
מהדורת 2011
מהדורת 2009/2010
מהדורת 2008
2005/2006
2004
פרק ה' - הגירה ועלייה 

לוחות
הגירה
ה/1 הגירה בין-יישובית לירושלים וממנה, 2014-1980
ה/2 הגירה בין-יישובית בישראל, בירושלים, בתל אביב - יפו ובחיפה, 2014-1996
ה/3 מאזן הגירה בין-יישובית לירושלים וממנה, לפי מחוז ונפת מגורים, 2014-1980
ה/4 נכנסים לירושלים מיישובים אחרים, לפי מחוז ונפת מגורים קודמים, 2014-1980
ה/5 יוצאים מירושלים ליישובים אחרים, לפי מחוז ונפת מגורים נוכחיים, 2014-1980
ה/6 מאזן הגירה בין-יישובית לירושלים וממנה, לפי גיל, 2014-1988
ה/7 נכנסים לירושלים מיישובים אחרים, לפי גיל, 2014-1980
ה/8 יוצאים מירושלים ליישובים אחרים, לפי גיל, 2014-1980
ה/9 הגירה בין ירושלים לרשויות מקומיות בסובב ירושלים, 2014-2012
ה/10 נכנסים לירושלים מיישובים עיקריים, 2013, 2014
ה/11 יוצאים מירושלים אל יישובים עיקריים, 2013, 2014
ה/12 הגירה בתוך ירושלים, לפי רובע, 2014
ה/13 תנועות אוכלוסייה בירושלים, 2014-1977
ה/14 מאזן תנועות האוכלוסייה בירושלים, לפי רובע ותת-רובע, 2014-2012
ה/15 תנועות הגירה בירושלים, לפי רובע ותת-רובע, 2014
ה/15 פירוט אזורים סטטיסטיים, 2014
ה/16 הגירה בין-יישובית במטרופולין ירושלים, לפי טבעות וגזרות, 2014
ה/17 הגירה בירושלים וברשויות מקומיות בסובב ירושלים, לפי רשות מקומית, 2014
עלייה
תרשימים
ה/1 מאזן הגירה בין-יישובית אל ירושלים, תל אביב - יפו וחיפה, 2014-1996
ה/2 הגירה בין-יישובית לירושלים וממנה, 2014-1980
ה/3 נכנסים לירושלים לפי מטרופולין, טבעות וגזרות של יישוב המוצא, 2014
ה/4 יוצאים מירושלים לפי מטרופולין, טבעות וגזרות של יישוב היעד, 2014
ה/5 מאזן הגירה של ירושלים לפי מטרופולין, טבעות וגזרות, 2014
ה/6 שיעור מאזן הגירה בין-יישובית לירושלים וממנה, של בני 20 ומעלה, לפי קבוצות גיל, 2014-2003
ה/7 מבנה גילים של עולים בהשתקעות ראשונה בישראל ובירושלים, 2014
ה/8 מאזן הגירה בין-יישובית בירושלים וברשויות מקומיות בסובב ירושלים, 2014
ה/9 תנועות הגירה בין ירושלים ליישובים עיקריים, 2014
חיפוש מתקדם
©כל הזכויות שמורות למכון ירושלים לחקר ישראל תנאי שימוש יעוץ על ידי InTv.co.il בניית אתרים ICS