תרומות בלוג צור קשר English
מכון ירושלים ללימודי ישראל
דף הבית    שנתון סטטיסטי   פרק ט' - בינוי ודיור
שנתון סטטיסטי
מהדורת 2018
מהדורת 2017
מהדורת 2017- العربية ערבית
מהדורת 2016
العربية‎ ערבית
פרק א' - שטח
פרק ב' - אקלים ואיכות סביבה
פרק ג' - אוכלוסייה
פרק ד' - תנועה טבעית
פרק ה' - הגירה ועלייה
פרק ו' - רמת חיים ורווחה
פרק ז' - תעסוקה
פרק ח' - עסקים ותעשייה
פרק ט' - בינוי ודיור
פרק י' - תחבורה ותשתיות
פרק י"א - תיירות
פרק י"ב - חינוך ותרבות
פרק י"ג - בריאות
פרק י"ד - סדר ציבורי
פרק ט"ו - הכנסות והוצאות העירייה
מהדורת 2015
מהדורת 2014
מהדורת 2013
מהדורת 2012
מהדורת 2011
מהדורת 2009/2010
מהדורת 2008
2005/2006
2004
פרק ט' - בינוי ודיור


לוחות
התחלות וגמר בנייה

ט/1 שטח התחלות בנייה בישראל, בירושלים, בתל אביב - יפו ובחיפה, 2014-1980
ט/2 שטח גמר בנייה בישראל, בירושלים, בתל אביב - יפו ובחיפה, 2014-1980
ט/3 בניינים ודירות ומשך זמן בנייה ממוצע לבנייתם, בישראל ובירושלים, 2014-1985
ט/4 שטח התחלות בנייה בירושלים, לפי ייעוד, 2014-1980
ט/5 שטח גמר בנייה בירושלים, לפי ייעוד, 2014-1980
ט/6 התחלות בנייה של דירות בירושלים, לפי גודל דירה ויזם, 2014-1980
ט/7 גמר בנייה של דירות בירושלים, לפי גודל דירה ויזם, 2014-1980
ט/8 התחלות וגמר בנייה בירושלים, לפי תת-רובע ומספר דירות, 2014-2012
ט/9 התחלות בנייה של דירות בישראל, בירושלים, בתל אביב - יפו ובחיפה, לפי מספר קומות בבניין, 2015-1995
ט/9 התחלות בנייה של דירות בישראל, בירושלים ובערים נבחרות, לפי מספר קומות בבניין, 2015-1995
ט/10 דירות ושטח דירות לפי התחלות בנייה, גמר בנייה ומספר דירות קיים, בירושלים וברשויות מקומיות בסובב ירושלים, 2014
שטחי דירות ונכסים

תרשימים
ט/1 שטח התחלות בנייה למגורים בירושלים, בתל אביב - יפו ובחיפה, 2014-1990
ט/2 שטח גמר בנייה למגורים בירושלים, בתל אביב - יפו ובחיפה, 2014-1990
ט/3 שטח התחלות בנייה לא למגורים בירושלים, 2014-1994
ט/4 שטח גמר בנייה לא למגורים בירושלים, 2014-1994
ט/5 גמר בנייה של דירות בירושלים, לפי מספר חדרים בדירה, 2014-2012
ט/6 התחלות בנייה של דירות בירושלים לפי מספר קומות בבניין, 2015
ט/7 התחלות בנייה של דירות בבניינים בני 8+ קומות כאחוז מהתחלות הבנייה, בערים נבחרות, 2015
ט/8 מחירים ממוצעים של דירות בנות 3-2.5 חדרים בבעלות פרטית בישראל, בירושלים, בתל אביב - יפו ובחיפה, 2015-1990
ט/9 מחירים ממוצעים של דירות בנות 4-3.5 חדרים בבעלות פרטית בישראל, בירושלים, בתל אביב - יפו ובחיפה, 2015-1990
ט/10 מחירים ממוצעים של שכר דירה חופשי לדירות בנות 3-2.5 חדרים בישראל, בירושלים, בתל אביב - יפו ובחיפה, 2015-1998
ט/11 מחירים ממוצעים של שכר דירה חופשי לדירות בנות 4-3.5 חדרים בישראל, בירושלים, בתל אביב -יפו ובחיפה, 2015-1998
ט/12 מאפיינים של רוכשי דירות בירושלים, בתל אביב - יפו ובחיפה, 2014
ט/13 דירות למגורים בירושלים, לפי שטח דירה, 2015
ט/14 נכסים לא למגורים בירושלים, לפי שטח דירה, 2015


חיפוש מתקדם
©כל הזכויות שמורות למכון ירושלים לחקר ישראל תנאי שימוש יעוץ על ידי InTv.co.il בניית אתרים ICS