תרומות בלוג צור קשר English
מכון ירושלים ללימודי ישראל
דף הבית    שנתון סטטיסטי   פרק י"ב - חינוך ותרבות
שנתון סטטיסטי
מהדורת 2018
מהדורת 2017
מהדורת 2017- العربية ערבית
מהדורת 2016
العربية‎ ערבית
פרק א' - שטח
פרק ב' - אקלים ואיכות סביבה
פרק ג' - אוכלוסייה
פרק ד' - תנועה טבעית
פרק ה' - הגירה ועלייה
פרק ו' - רמת חיים ורווחה
פרק ז' - תעסוקה
פרק ח' - עסקים ותעשייה
פרק ט' - בינוי ודיור
פרק י' - תחבורה ותשתיות
פרק י"א - תיירות
פרק י"ב - חינוך ותרבות
פרק י"ג - בריאות
פרק י"ד - סדר ציבורי
פרק ט"ו - הכנסות והוצאות העירייה
מהדורת 2015
מהדורת 2014
מהדורת 2013
מהדורת 2012
מהדורת 2011
מהדורת 2009/2010
מהדורת 2008
2005/2006
2004
פרק י"ב - חינוך ותרבות

לוחות
חינוך
יב/1 כיתות ותלמידים במערכת החינוך בירושלים, תשע"ה
יב/2 תלמידים במערכת החינוך בירושלים, לפי מגזר, תשס"א-תשע"ה
יב/3 תלמידים במערכת החינוך בירושלים, לפי כיתה, תשע"ה
יב/4 מעונות יום בירושלים,בארגונים מפעילים נבחרים, תשמ"ג-תשע"ו
יב/5 כיתות וילדים בגני קדם-חובה בירושלים, בחינוך העברי, לפי זרם חינוך, תשנ"ב-תשע"ה
יב/6 כיתות וילדים בגני חובה בירושלים, בחינוך העברי, לפי זרם חינוך, תשנ"ב-תשע"ה
יב/7 כיתות ותלמידים בבתי ספר יסודיים בירושלים, בחינוך העברי, לפי מגזר, תשמ"ז-תשע"ה
יב/8 תלמידים בבתי ספר על-יסודיים בירושלים, בחינוך העברי, לפי מגזר, תשס"ב-תשע"ה
יב/9 כיתות ותלמידים במערכת החינוך הערבי בירושלים, תשמ"ט-תשע"ה
יב/10 כיתות ותלמידים בבתי ספר לחינוך מיוחד בירושלים, לפי מגזר, תשנ"ז-תשע"ה
יב/11 בינוי כיתות חדשות במערכת החינוך בירושלים, לפי מגזר ושנת תקציב, 2015-1989
יב/12 זכאות לתעודת בגרות בישראל ובירושלים, לפי מגזר, תשע"ד
יב/13 תלמידים בכיתות י"ב, ניגשים לבחינות בגרות וזכאים לתעודת בגרות בישראל, בירושלים, בתל אביב - יפו ובחיפה, לפי מגזר, תשע"ד
יב/14 בתי ספר, כיתות, תלמידים וממוצע תלמידים לכיתה, בישראל, בירושלים, בתל אביב - יפו ובחיפה, תשע"ד
יב/15 בתי ספר, כיתות, תלמידים וממוצע תלמידים לכיתה, בירושלים וברשויות מקומיות בסובב ירושלים, תשע"ג
יב/16 תלמידים בכיתות י"ב בחינוך העברי, ניגשים לבחינות בגרות וזכאים לתעודת בגרות בירושלים וברשויות מקומיות בסובב ירושלים, תשע"ד
השכלה גבוהה
יב/17 הרשמות לתואר ראשון לאוניברסיטאות בישראל ותוצאותיהן, לפי מוסד, תש"ם-תשע"ד
יב/18 מועמדים לתואר ראשון לאוניברסיטאות בישראל לפי מוסד, תוצאת הרשמה וקבוצת אוכלוסייה, תשע"ד
יב/19 סטודנטים באוניברסיטאות בישראל ובאוניברסיטה העברית בירושלים, לפי תחום לימודים, תשס"א-תשע"ד
יב/20 סטודנטים באוניברסיטאות בישראל, לפי תואר ומוסד, תש"ל-תשע"ד
יב/21 סטודנטים באוניברסיטאות בישראל ובאוניברסיטה העברית בירושלים, לפי תואר - אחוזי גידול, תש"ן-תשע"ד
יב/22 סטודנטים באוניברסיטאות בישראל, לפי מוסד ומגדר, תשע"ד
יב/23 סטודנטים באוניברסיטאות בישראל, לפי מוסד, תואר וקבוצת אוכלוסייה, תשע"ד
יב/24 סטודנטים בישראל ובירושלים, לפי מוסד ותואר, תשע"ד
יב/25 סטודנטים בישראל ובירושלים, לפי מוסד וקבוצת אוכלוסייה, תשע"ד
יב/26 מקבלי תארים מן האוניברסיטאות בישראל ומן האוניברסיטה העברית בירושלים, לפי תואר, תש"ט-תשע"ד
יב/27 מקבלי תארים בישראל ובירושלים, לפי מוסד ותואר, תשע"ד
תרבות
תרשימים
יב/1 תלמידים בבתי ספר בירושלים לפי מגזר, תשס"א-תשע"ה
יב/2 אחוז תלמידים במוסדות חינוך בירושלים לפי דרג חינוך ומגזר, תשע"ה
יב/3 תלמידים בבתי הספר היסודיים בירושלים לפי מגזר , תשע"א-תשס"ה
יב/4 תלמידים בבתי הספר העל יסודיים בירושלים לפי מגזר, תשס"א-תשס"ה
יב/5 תלמידים בחינוך היסודי הממלכתי והממלכתי-דתי בירושלים, תשס"ב-תשע"ה
יב/6 תלמידים בחינוך העל יסודי הממלכתי והממלכתי-דתי, בירושלים, תשס"ב-תשע"ה
יב/7 תלמידים בבתי ספר בירושלים, בתל אביב - יפו ובחיפה, תשע"ד
יב/8 הרשמות לאוניברסיטאות ותוצאותיהן, תשע"ד
יב/9 הרשמות לאוניברסיטה העברית ותוצאותיהן, תש"ם-תשע"ד
יב/10 נרשמים שהתקבלו לאוניברסיטאות ואינם לומדים, כאחוז מכלל המתקבלים, תשע"ד
יב/11 סטודנטים באוניברסיטה העברית, כאחוז מכלל הסטודנטים באוניברסיטאות בישראל, לפי תואר, תשל"ה-תשע"ד
יב/12 סטודנטים באוניברסיטאות, לפי תואר, תשע"ד
יב/13 סטודנטים במכללות אקדמיות בירושלים, לפי מוסד, תשע"ד
יב/14 מקבלי תארים מהאוניברסיטה העברית בירושלים, לפי תואר, תשנ"א-תשע"ד
יב/15 מבקרים במוזיאונים נבחרים בירושלים, 2015-2005
יב/16 שיעור השינוי במספר המבקרים במוזאונים בירושלים, 2014, 2015


חיפוש מתקדם
©כל הזכויות שמורות למכון ירושלים לחקר ישראל תנאי שימוש יעוץ על ידי InTv.co.il בניית אתרים ICS