תרומות בלוג צור קשר English
מכון ירושלים ללימודי ישראל
דף הבית    שנתון סטטיסטי   פרק י"ג - בריאות
שנתון סטטיסטי
מהדורת 2018
מהדורת 2017
מהדורת 2017- العربية ערבית
מהדורת 2016
العربية‎ ערבית
פרק א' - שטח
פרק ב' - אקלים ואיכות סביבה
פרק ג' - אוכלוסייה
פרק ד' - תנועה טבעית
פרק ה' - הגירה ועלייה
פרק ו' - רמת חיים ורווחה
פרק ז' - תעסוקה
פרק ח' - עסקים ותעשייה
פרק ט' - בינוי ודיור
פרק י' - תחבורה ותשתיות
פרק י"א - תיירות
פרק י"ב - חינוך ותרבות
פרק י"ג - בריאות
פרק י"ד - סדר ציבורי
פרק ט"ו - הכנסות והוצאות העירייה
מהדורת 2015
מהדורת 2014
מהדורת 2013
מהדורת 2012
מהדורת 2011
מהדורת 2009/2010
מהדורת 2008
2005/2006
2004
פרק י"ג - בריאות

לוחות
יג/1 ביקורים במחלקות לרפואה דחופה (מיון) במרכזים רפואיים בירושלים ובישראל לפי סיבת כניסה, חציון שהייה וביקורים חוזרים, 2014-2012
יג/2 ביקורים במחלקות לרפואה דחופה (מיון) במרכזים רפואיים בירושלים ובישראל לפי גיל, 2014
יג/3 מיטות ותנועות חולים במוסדות אשפוז ובמוסדות לבריאות הנפש בירושלים, 2009, 2014
יג/4 מיטות ותנועת חולים בירושלים, לפי מחלקה, 2009, 2014
יג/5 חברות בקופות החולים בישראל, ביישובים עירוניים, בירושלים, בתל אביב - יפו ובחיפה, 2014-1999
יג/6 שירותי תחנות לבריאות המשפחה (טיפת חלב) בירושלים, 2014-2006
יג/7 פעולות למניעת כלבת בירושלים, לפי סוג פעולה, 2014-1996


חיפוש מתקדם
©כל הזכויות שמורות למכון ירושלים לחקר ישראל תנאי שימוש יעוץ על ידי InTv.co.il בניית אתרים ICS