תרומות בלוג צור קשר English
מכון ירושלים ללימודי ישראל
דף הבית    שנתון סטטיסטי   פרק ד' - תנועה טבעית
שנתון סטטיסטי
מהדורת 2018
מהדורת 2017
פרק א' - שטח
פרק ב' - אקלים ואיכות הסביבה
פרק ג' - אוכלוסייה
פרק ד' - תנועה טבעית
פרק ה' - הגירה ועלייה
פרק ו' - רמת חיים ורווחה
פרק ז' - תעסוקה
פרק ח' - עסקים ותעשייה
פרק ט' - בינוי ודיור
פרק י' - תחבורה ותשתיות
פרק י"א - תיירות
פרק י"ב - חינוך ותרבות
פרק י"ג - בריאות
פרק י"ד - סדר ציבורי
פרק ט"ו - הכנסות והוצאות העירייה
מהדורת 2017- العربية ערבית
מהדורת 2016
מהדורת 2015
מהדורת 2014
מהדורת 2013
מהדורת 2012
מהדורת 2011
מהדורת 2009/2010
מהדורת 2008
2005/2006
2004
פרק ד' - תנועה טבעית

לוחות
ילודה, תמותה וריבוי טבעי
ד/1לידות חי בישראל ובירושלים, לפי קבוצת אוכלוסייה, 2015-1980
ד/2פטירות (כולל תינוקות) בישראל ובירושלים, לפי קבוצת אוכלוסייה, 2015-1978
ד/3פטירות תינוקות בישראל ובירושלים, לפי קבוצת אוכלוסייה, 2015-1978
ד/4ריבוי טבעי בישראל ובירושלים, לפי קבוצת אוכלוסייה, 2015-1980
ד/5לידות חי, שיעור ילודה גולמי ושיעור פריון כולל בישראל, בירושלים, בתל אביב - יפו ובחיפה, לפי קבוצת אוכלוסייה, 2015-2006
ד/6לידות, פטירות וריבוי טבעי בירושלים, לפי רובע, תת-רובע ואיזור סטטיסטי, 2015
ד/7לידות וילודים בישראל ובירושלים, לפי בית חולים, 2015
הפסקת הריון
נישואין וגירושין


תרשימים

חיפוש מתקדם
©כל הזכויות שמורות למכון ירושלים לחקר ישראל תנאי שימוש יעוץ על ידי InTv.co.il בניית אתרים ICS