תרומות בלוג צור קשר English
מכון ירושלים ללימודי ישראל
דף הבית    שנתון סטטיסטי   פרק ה' - הגירה ועלייה
שנתון סטטיסטי
מהדורת 2018
מהדורת 2017
פרק א' - שטח
פרק ב' - אקלים ואיכות הסביבה
פרק ג' - אוכלוסייה
פרק ד' - תנועה טבעית
פרק ה' - הגירה ועלייה
פרק ו' - רמת חיים ורווחה
פרק ז' - תעסוקה
פרק ח' - עסקים ותעשייה
פרק ט' - בינוי ודיור
פרק י' - תחבורה ותשתיות
פרק י"א - תיירות
פרק י"ב - חינוך ותרבות
פרק י"ג - בריאות
פרק י"ד - סדר ציבורי
פרק ט"ו - הכנסות והוצאות העירייה
מהדורת 2017- العربية ערבית
מהדורת 2016
מהדורת 2015
מהדורת 2014
מהדורת 2013
מהדורת 2012
מהדורת 2011
מהדורת 2009/2010
מהדורת 2008
2005/2006
2004
פרק ה' - הגירה ועלייה 

לוחות
הגירה
ה/1הגירה בין-יישובית לירושלים וממנה, 2015-1980
ה/2הגירה בין-יישובית בישראל, בירושלים, בתל אביב - יפו ובחיפה, 2015-1996
ה/3מאזן הגירה בין-יישובית לירושלים וממנה, לפי מחוז ונפת מגורים, 2015-1980
ה/4נכנסים לירושלים מיישובים אחרים, לפי מחוז ונפת מגורים קודמים, 2015-1980
ה/5יוצאים מירושלים ליישובים אחרים, לפי מחוז ונפת מגורים נוכחיים, 2015-1980
ה/6מאזן הגירה בין-יישובית לירושלים וממנה, לפי גיל, 2015-1988
ה/7נכנסים לירושלים מיישובים אחרים, לפי גיל, 2015-1980
ה/8יוצאים מירושלים ליישובים אחרים, לפי גיל, 2015-1980
ה/9הגירה בין ירושלים לרשויות מקומיות בסובב ירושלים, 2015-2012
ה/10נכנסים לירושלים מיישובים עיקריים, 2015-2013
ה/11יוצאים מירושלים אל יישובים עיקריים, 2015-2013
ה/12
הגירה בתוך ירושלים, לפי קבוצת אוכלוסייה, 2015-2002
ה/13הגירה בתוך ירושלים, לפי רובע, 2015
ה/14תנועות אוכלוסייה בירושלים, 2015-1977
ה/15מאזן תנועות האוכלוסייה בירושלים, לפי רובע ותת-רובע, 2015-2012
ה/16תנועות הגירה בירושלים, לפי רובע, תת-רובע ואזור סטטיסטי, 2015
ה/17נכנסים למטרופולין ירושלים בהגירה בין יישובית, לפי טבעות וגזרות, 2015
ה/17  יוצאים ממטרופולין ירושלים בהגירה בין יישובית, לפי טבעות וגזרות, 2015
ה/17 מאזן הגירה בין יישובית של מטרופולין ירושלים, לפי טבעות וגזרות, 2015
ה/18הגירה בירושלים וברשויות מקומיות בסובב ירושלים, לפי רשות מקומית, 2015
עלייה
תרשימים
ה/1מאזן הגירה בין-יישובית אל ירושלים, תל אביב - יפו וחיפה, 2015-1996
ה/2הגירה בין-יישובית לירושלים וממנה, 2015-1980
ה/3
מאזן הגירה של ירושלים לפי מטרופולין, טבעות וגזרות, 2015
ה/4נכנסים לירושלים לפי מטרופולין, טבעות וגזרות של יישוב המוצא, 2015
ה/5יוצאים מירושלים לפי מטרופולין, טבעות וגזרות של יישוב היעד, 2015
ה/6שיעור מאזן הגירה בין-יישובית לירושלים וממנה, של בני 20 ומעלה, לפי קבוצות גיל, 2015-2003
ה/7מבנה גילים של עולים בהשתקעות ראשונה בישראל ובירושלים, 2015
ה/8מאזן הגירה בין-יישובית בירושלים וברשויות מקומיות בסובב ירושלים, 2015
ה/9תנועות הגירה בין ירושלים ליישובים עיקריים, 2015
חיפוש מתקדם
©כל הזכויות שמורות למכון ירושלים לחקר ישראל תנאי שימוש יעוץ על ידי InTv.co.il בניית אתרים ICS