תרומות בלוג צור קשר English
מכון ירושלים ללימודי ישראל
דף הבית    שנתון סטטיסטי   פרק ו' - רמת חיים ורווחה
שנתון סטטיסטי
מהדורת 2018
מהדורת 2017
פרק א' - שטח
פרק ב' - אקלים ואיכות הסביבה
פרק ג' - אוכלוסייה
פרק ד' - תנועה טבעית
פרק ה' - הגירה ועלייה
פרק ו' - רמת חיים ורווחה
פרק ז' - תעסוקה
פרק ח' - עסקים ותעשייה
פרק ט' - בינוי ודיור
פרק י' - תחבורה ותשתיות
פרק י"א - תיירות
פרק י"ב - חינוך ותרבות
פרק י"ג - בריאות
פרק י"ד - סדר ציבורי
פרק ט"ו - הכנסות והוצאות העירייה
מהדורת 2017- العربية ערבית
מהדורת 2016
מהדורת 2015
מהדורת 2014
מהדורת 2013
מהדורת 2012
מהדורת 2011
מהדורת 2009/2010
מהדורת 2008
2005/2006
2004
פרק ו' - רמת חיים ורווחה
לוחות
רמת חיים
ו/1 תחולת העוני בישראל, בירושלים ובמחוזות, 2014, 2015
ו/2 תחולת העוני בקרב משפחות בירושלים, לפי קבוצת אוכלוסייה ומאפייני משפחה, 2014, 2015
ו/3 תחולת העוני בקרב משפחות, נפשות וילדים, בישראל ובירושלים, לפי קבוצת אוכלוסייה, גיל ושנות לימוד, 2014, 2015
ו/4 בעלות על מוצרים בני-קיימא בישראל, בירושלים, בתל אביב - יפו ובחיפה, 2015
ו/5 השכר הממוצע החודשי של שכירים ושל משפחות עובדים בישראל, בירושלים, בתל אביב - יפו ובחיפה, לפי מגדר, 2014-2012
ו/6 העובדים השכירים והעצמאיים בישראל, בירושלים, בתל אביב - יפו ובחיפה, לפי גובה הכנסה מעבודה, 2014
ו/7 השכר הממוצע לחודש עבודה של העובדים השכירים בישראל, בירושלים, בתל אביב - יפו ובחיפה, לפי קבוצת שכר, 2014-2013
ו/8 שכירים בישראל, בירושלים, בתל אביב - יפו ובחיפה, לפי תקופת עבודה ומגדר, 2014
ו/9 ממוצע של חודשי עבודה של שכירים ורמת הכנסה של שכירים ושל עצמאיים בישראל, בירושלים, בתל אביב - יפו ובחיפה, לפי מגדר, 2014-1995
ו/10 הכנסות משקי בית בישראל, בירושלים, בתל אביב - יפו ובחיפה, לפי מקור הכנסה, 2015
ו/11 שכר ושעות עבודה של שכירים בישראל, בירושלים, בתל אביב - יפו ובחיפה, לפי מגדר, 2014-1999
ו/12 השכר הממוצע לחודש של העובדים השכירים והעצמאים לפי קבוצת שכר וקבוצת הכנסה בישראל, בירושלים וברשויות מקומיות בסובב ירושלים, 2014
ו/13 הוצאה חודשית לתצרוכת למשק בית בישראל, בירושלים, בתל אביב - יפו ובחיפה, 2011, 2014
ו/14 דירות בבעלות ובהשכרה בישראל, בירושלים, בתל אביב - יפו ובחיפה, לפי תנאי דיור, 2011, 2014
קצבאות וגמלאות
ו/15 מקבלי גמלאות וקצבאות בישראל, בירושלים, בתל אביב - יפו ובחיפה, 2015
ו/16 מקבלי קצבת נכות כללית, גמלת ניידות ונפגעי עבודה בישראל, בירושלים, בתל אביב - יפו ובחיפה, 2015-1991
ו/17 משפחות המקבלות קצבת הבטחת הכנסה בישראל, בירושלים, בתל אביב - יפו ובחיפה, 2015-2002
ו/18 מקבלי קצבאות זקנה ושאירים בישראל, בירושלים, בתל אביב - יפו ובחיפה, 2016-2003
ו/19 מקבלי קצבת ילדים בישראל, בירושלים, בתל אביב - יפו ובחיפה, לפי מספר הילדים במשפחה, 2015
ו/20 נשים שקיבלו דמי לידה בישראל, בירושלים, בתל אביב - יפו ובחיפה, 2015-2005
ו/21 מקבלי דמי אבטלה, בישראל, בירושלים, בתל אביב - יפו ובחיפה, 2015-2006
ו/22 מקבלי דמי אבטלה בירושלים, 2015-1986
צפיפות דיור
רווחה

תרשימים
ו/1 תחולת העוני בירושלים, לפי קבוצת אוכלוסייה, 2015
ו/2 תחולת העוני של משפחות וילדים, לפי מחוז, 2015
ו/3 משקי בית שבבעלותם רכב בישראל, בירושלים, בתל אביב – יפו ובחיפה, לפי מספר רכבים במשק הבית, 2015
ו/4 משקי בית שבבעלותם מחשב ומנוי לאינטרנט בישראל, בירושלים, בתל אביב - יפו ובחיפה, 2015
ו/5 השכר החודשי הממוצע של שכירים בישראל, בירושלים, בתל אביב - יפו ובחיפה, לפי מגדר, 2014
ו/6 השכר הממוצע למשפחת עובדים בישראל, בירושלים, בתל אביב - יפו ובחיפה, 2014-2012
ו/7 שיעור השכירים המשתכרים עד שכר מינימום בישראל, בירושלים, בתל אביב - יפו ובחיפה, 2014
ו/8 שיעור השכירים המשתכרים 300% ומעלה מהשכר הממוצע בישראל, בירושלים, בתל אביב - יפו ובחיפה, 2014
ו/9 שיעור ההכנסה מעבודה של משקי בית שראשיהם שכירים בישראל, בירושלים, בתל אביב - יפו ובחיפה, 2015
ו/10 שיעור ההכנסה מקצבאות המוסד לביטוח לאומי, של משקי בית שראשיהם שכירים בישראל, בירושלים, בתל אביב - יפו ובחיפה, 2015
ו/11 שיעור שינוי בשכר חודשי ממוצע ברוטו של שכירים בישראל, בירושלים, בתל אביב - יפו ובחיפה, 2009, 2014
ו/12 שכר חודשי ממוצע ברוטו לשעה של שכירים בישראל, בירושלים, בתל אביב - יפו ובחיפה, לפי מגדר,  2014


חיפוש מתקדם
©כל הזכויות שמורות למכון ירושלים לחקר ישראל תנאי שימוש יעוץ על ידי InTv.co.il בניית אתרים ICS