תרומות בלוג צור קשר English
מכון ירושלים ללימודי ישראל
דף הבית    שנתון סטטיסטי   פרק ח' - עסקים ותעשייה
שנתון סטטיסטי
מהדורת 2018
מהדורת 2017
פרק א' - שטח
פרק ב' - אקלים ואיכות הסביבה
פרק ג' - אוכלוסייה
פרק ד' - תנועה טבעית
פרק ה' - הגירה ועלייה
פרק ו' - רמת חיים ורווחה
פרק ז' - תעסוקה
פרק ח' - עסקים ותעשייה
פרק ט' - בינוי ודיור
פרק י' - תחבורה ותשתיות
פרק י"א - תיירות
פרק י"ב - חינוך ותרבות
פרק י"ג - בריאות
פרק י"ד - סדר ציבורי
פרק ט"ו - הכנסות והוצאות העירייה
מהדורת 2017- العربية ערבית
מהדורת 2016
מהדורת 2015
מהדורת 2014
מהדורת 2013
מהדורת 2012
מהדורת 2011
מהדורת 2009/2010
מהדורת 2008
2005/2006
2004
פרק ח' - עסקים ותעשייה


לוחות
עסקים
ח/1עסקים פעילים בישראל, בירושלים, בתל אביב - יפו ובחיפה, לפי סוג עסק וענף כלכלי, 2015
ח/2פתיחה וסגירה של עסקים בישראל, בירושלים, בתל אביב - יפו ובחיפה, לפי ענף כלכלי, 2015
ח/3פתיחה וסגירה של עסקים בירושלים לפי סוג העסק וענף כלכלי, 2015
ח/4הישרדות של עסקים שנולדו בשנת 2010, לאורך חמש שנים, בישראל, בירושלים, בתל אביב - יפו ובחיפה, לפי ענף כלכלי, 2015-2011
ח/4 הישרדות של עסקים שנולדו בשנת 2005, לאורך עשר שנים, 2015-2006
ח/4 הישרדות של עסקים שנולדו בשנת 2006, לאורך תשע שנים, 2015-2007
ח/4 הישרדות של עסקים שנולדו בשנת 2007, לאורך שמונה שנים, 2015-2008
ח/4 הישרדות של עסקים שנולדו בשנת 2008, לאורך שבע שנים, 2015-2009
ח/4 הישרדות של עסקים שנולדו בשנת 2009, לאורך שש שנים, 2015-2010
ח/4 הישרדות של עסקים בענף שירותי האירוח והאוכל בירושלים, 2015-2005
ח/4 הישרדות של עסקים בענף הפעילויות בנדל"ן בירושלים, 2015-2005
ח/4 הישרדות של עסקים בענף המידע והתקשורת בירושלים, 2015-2005
ח/4 הישרדות של עסקים בענף ההייטק בירושלים, 2015-2005
ח/4 הישרדות של עסקים בענף המסחר הסיטונאי, הקמעונאי והתיקונים בירושלים, 2015-2005
ח/4 הישרדות של עסקים בענף שירותי תחבורה, אחסנה, דואר ובלדרות בירושלים, 2015-2005
ח/5לידת עסקים בישראל, בירושלים, בתל אביב - יפו ובחיפה, לפי סוג עסק וענף כלכלי, 2015
תעשייה
ח/6התעשייה בישראל ובירושלים, 2012, 2013 
ח/7החשבון הכלכלי של התעשייה בירושלים, לפי ענף כלכלי ראשי, 2013 
ח/8החשבון הכלכלי של התעשייה בישראל, בירושלים, בתל אביב - יפו ובחיפה, לפי עוצמה טכנולוגית, 2013 
ח/9החשבון הכלכלי של התעשייה בירושלים, לפי גודל המפעל (משרות), 2013 
ח/10 החשבון הכלכלי של ענפי התעשייה בירושלים, לפי מגזר, 2013 
ח/11 החשבון הכלכלי של התעשייה בירושלים, לפי אזור סטטיסטי, 2013
ח/12 משרות ותמורה למשרות בתעשייה בישראל, בירושלים, בתל אביב - יפו, בחיפה ובבאר שבע, לפי עוצמה טכנולוגית, 2013
ח/13 משרות ותמורה למשרות בתעשייה בירושלים, לפי ענף כלכלי ראשי, 2013
ח/14 משרות ותמורה למשרות בתעשייה בירושלים, לפי גודל מפעל (משרות) ועוצמה טכנולוגית, 2013-2006

תרשימים
ח/1עסקים פעילים בירושלים ובתל אביב - יפו, לפי ענף כלכלי, 2015
ח/2עסקים פעילים בירושלים, לפי ענף כלכלי וסוג העסקה, 2015
ח/3שיעור פתיחת עסקים בישראל, בירושלים, בתל אביב - יפו ובחיפה, לפי ענף כלכלי, 2015
ח/4פתיחה וסגירה של עסקים בירושלים המעסיקים שכירים, לפי ענף כלכלי, 2015
ח/5פתיחה וסגירה של עסקים בירושלים שאינם מעסיקים שכירים, לפי ענף כלכלי, 2015
ח/6תפוקה גולמית, תשומות וערך מוסף גולמי בתעשייה בירושלים לפי ענף כלכלי ראשי, 2013
ח/7סך כל הפדיון של התעשייה בירושלים, בתל אביב-יפו ובחיפה, לפי עוצמה טכנולוגית, 2013
ח/8סך כל התשומות של התעשייה בירושלים, בתל אביב-יפו ובחיפה, לפי עוצמה טכנולוגית, 2013
ח/9משרות בתעשייה בירושלים, בתל אביב - יפו ובחיפה, לפי עוצמה טכנולוגית, 2013
 
חיפוש מתקדם
©כל הזכויות שמורות למכון ירושלים לחקר ישראל תנאי שימוש יעוץ על ידי InTv.co.il בניית אתרים ICS